Przedszkolaki skorzystają dzięki LGD

http://www.kujawiaki.pl/147-przedszkolaki-skorzystaja-dzieki-lgd.html
Złożony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosek o dofinansowa [...]

Złożony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosek o dofinansowanie projektu "Teraz przedszkolaki" zyskał akceptację komisji konkursowej Urzędu Marszałkowskiego. To oznacza, że dzieci z terenu gmin objętych zasięgiem LGD mogą liczyć na wiele atrakcyjnych zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój.

Projekt obejmie zasięgiem wszystkie przedszkola działające na terenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Dzięki pieniądzom, które przyznano stowarzyszeniu możliwe będzie utworzenie takiej placówki, w jedynej gminie, która jeszcze jej nie posiada, czyli w Boniewie.

- Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w gminach: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Izbica Kujawska i Włocławek - wyjaśnia Agnieszka Matusiak, pracownik biura LGD Dorzecza Zgłowiączki.

Komisja konkursowa Urzędu Marszałkowskiego zakwalifikowała wniosek do realizacji, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby program został wdrożony zgodnie z planem, czyli od września przyszłego roku. Pomoc finansowa dotrze do 16 przedszkoli. Na dotacje mają szansę zarówno placówki prowadzone przez samorządy, jak i przedszkola prywatne. Fundusze unijne pozwolą na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Mają to być: rytmika, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna i nauka języka angielskiego. Z programu mają zostać zakupione pomoce dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć i wzbogacające proces edukacji.

W trzech choceńskich przedszkolach mają zostać wydłużone godziny pracy. W planach jest utworzenie strony internetowej, na której znajdą się wszystkie informacje o przedszkolach działających na terenie objętym zasięgiem LGD.

W Boniewie, gdzie dotychczas nie ma żadnego przedszkola, powstanie placówki wiązać się będzie z kosztami wyposażenia i zatrudnienia opiekunów. Na to również przewidziano pieniądze w projekcie "Teraz przedszkolaki" Wartość projektu to około 1,2 mln zł.