SPOTKANIA INFORMACYJNE

http://www.kujawiaki.pl/1518-spotkania-informacyjne-2.html
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Kowal na spotkanie informacyjne do Zakładu Usług Komunal [...]

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Kowal na spotkanie informacyjne do Zakładu Usług Komunalnych w miejscowości Przydatki Gołaszewskie w dniu 14.12.2016 roku o godzinie 11.00 Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z celami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zasadami przyznawania dofinansowania, kryteriami oceny oraz typami operacji, które będą miały szanse wsparcia z budżetu LSR.