POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

LGD podpisało umowę na dofinansowanie Projektu grantowego oś 11

http://www.kujawiaki.pl/1751-lgd-podpisalo-umowe-na-dofinansowanie-projektu-grantowego-os-11.html
100%auto
W dniu 20 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki podpisało umowę o dofinansow [...] W dniu 20 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki podpisało umowę o dofinansowanie projektu grantowego Projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi 11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Granty będzie można przeznaczyć m.in. na: świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lidera lub animatora aktywności lokalnej itd. Granobiorcami będą mogły być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakładania, prowadzenia: świetlic środowiskowych; klubów młodzieżowych; innych z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym; usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej. Projekt jest zgodny z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. Termin realizacji projektu przewidziany jest od 01.01.2018 do 30.06.2023roku. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- 610 osób (458 kobiet i 152 mężczyzn), a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR- 147 osób (111 kobiet i 36 mężczyzn). Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte w ramach realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-610 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym- 583 osoby

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w progra-147 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych-40 osób

Wskaźniki rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu-20 miejsc

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna-327 osób

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-104 osoby

Wskaźnik efektywności społecznej-199 osób

Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych i samopomocowych- 3

Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie w EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usług po zakończeniu projektu-10 osób

Wartość dofinansowania 3943523,00zł

Wartość projektu 4639438,87zł
LGD Dorzecza Zgłowiączki - www.kujawiaki.pl
Polecane artykuły:

Doradztwo

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz czy możesz uzysk [...]

Szkolenie z biznesplanu

W dniu   4 grudnia 2018r.  odbyło się  szkolenie w zakresie wypełniania biznesplanu, który jest obowiązkowym załącznikiem do dokumentacji konkursowej w ramach działania pod [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 25 gości

Dzisiaj 23

Wczoraj 36

W tym tygodniu 23

W tym miesiącu 527

Odwiedzin ogółem 53164

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska