POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Stowarzyszenie podpisało umowę na dofinansowanie projektu WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI

http://www.kujawiaki.pl/2178-stowarzyszenie-podpisalo-umowe-na-dofinansowanie-projektu-wsparcie-na-rzecz-kosztow-biezacych-i-animacji.html
W dniu 26 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki podpisało umowę o dofinansow [...] bez tytulu f327bW dniu 26 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki podpisało umowę o dofinansowanie Projektu WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu:
Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji ze społecznością lokalną. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z wyposażeniem, utrzymaniem biura i jego sprawnym funkcjonowaniem, koszty posiedzeń Rady. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu wymiany informacji, propagowania strategii wśród potencjalnych beneficjentów, wspierania potencjalnych beneficjentów w celu opracowania i przygotowania wniosków. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR.

Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte w ramach realizacji niniejszego projektu:

wskaźniki produktu:
-Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS- 1
-Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD- 51
-Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD- 51
-Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych- 4
-Liczba zorganizowanych imprez promujących LSR- 4
-Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD- 360
-Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników biura/członków organów LGD- 4
-Liczba zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców- 55
-Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty, w których uczestniczy LGD- 16

wskaźnik rezultatu:
-Liczba LSR zrealizowanych przez LGD- 1
Wartość projektu wynosi 2 384 611,90zł
z czego wartość dofinansowania wynosi 2 265 381,30zł
Okres realizacji projektu: od 1.04.2019 r. do 30.06.2023 r.
Polecane artykuły:

Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości skł [...]

I SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE ZA NAMI

W dniach 14-15 października 2019 r. odbyło się pierwsze dwudniowe spotkanie informacyjno-promocyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie. Na danym spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zapoznan [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 53

Wczoraj 96

W tym tygodniu 381

W tym miesiącu 1798

Odwiedzin ogółem 74360

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska