POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Zapraszamy do Boniewa na imprezę własną LGD: promocja LSR

http://www.kujawiaki.pl/2207-zapraszamy-do-boniewa-na-impreze-wlasna-lgd-promocja-lsr.html
100%auto
Udział w Imprezie własnej LGD: promocja LSR w dniu 25.08.2019r. w Boniewie, jest równoznaczny z w [...] Udział w Imprezie własnej LGD: promocja LSR w dniu 25.08.2019r. w Boniewie, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony i rozpowszechniany przez LGD w celach promocyjnych i dokumentacyjnych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD):

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, Numer KRS 0000280962 
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki można kontaktować się pod nr tel. 544 544 001 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, działaniach realizowanych przez LGD na podstawie
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych posiada Pani/Pan:
-    prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

-    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

-    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

-    ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

-  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 20 i 21 RODO;

  1. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy określone w RODO.
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, działaniach realizowanych przez LGD.
  3. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Polecane artykuły:

Posiedzenie Rady

Dnia 18.02.2020 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do konk [...]

Doradztwo do naboru 1/2020 – podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego naboru 1/2020 - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 3

Wczoraj 65

W tym tygodniu 436

W tym miesiącu 2463

Odwiedzin ogółem 84179

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska