Posiedzenie Rady

http://www.kujawiaki.pl/2527-posiedzenie-rady-25.html
W dniu 31.03.2021 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzysz [...]

W dniu 31.03.2021 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursu 5/2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z procedurą wyboru operacji.

 

Załączniki: