Spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące naboru 4/2021/EFS/PG z zakresu usług wzajemnościowych.

http://www.kujawiaki.pl/2661-spotkanie-szkolenie-informacyjne-dotyczace-naboru-4-2021-efs-pg-z-zakresu-uslug-wzajemnosciowych.html
W dniu 11 stycznia 2022 roku w biurze LGD w Choceniu odbyło się spotkanie/szkolenie informacyjne d [...]

W dniu 11 stycznia 2022 roku w biurze LGD w Choceniu odbyło się spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące naboru 4/2021/EFS/PG z zakresu usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.

Na szkoleniu przekazane zostały uczestnikom informacje w następującym zakresie:

- zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem,

- kryteria wyboru grantobiorców,

- informacje dotyczące wypełniana wniosku o powierzenie grantu i załączników.


Galeria zdjęć:
Spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące naboru 4/2021/EFS/PG z zakresu usług wzajemnościowych.
Spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące naboru 4/2021/EFS/PG z zakresu usług wzajemnościowych.
Spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące naboru 4/2021/EFS/PG z zakresu usług wzajemnościowych.
Spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące naboru 4/2021/EFS/PG z zakresu usług wzajemnościowych.