ZAKOŃCZENIE NABORU 1/2022 Rozwój działalności gospodarczej PROW

http://www.kujawiaki.pl/2662-zakonczenie-naboru-1-2022-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-prow.html
W poniedziałek 10 stycznia 2022r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na projekty z zakresu ro [...]

prow 2014 2020 logo kolor 87b78

W poniedziałek 10 stycznia 2022r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na projekty z zakresu rozwoju działalności gospodarczej. W konkursie przedsiębiorca mógł ubiegać się o dofinansowanie w wysokości max. 150 000.00zł. Środki te mogły być przeznaczone na m.in. zakup nowych maszyn i urządzeń. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Otrzymywaliśmy wiele telefonów w zakresie warunków otrzymania wsparcia, zasad przyznawania pomocy, udzielaliśmy też doradztwa w biurze LGD. Zainteresowanie to przełożyło się na dużą ilość złożonych wniosków: 31 projektów na kwotę ponad 4 000 000zł.

W konkursie dysponowaliśmy kwotą 382 625,02€, co przy średnim kursie € 4,5zł. daje nam kwotę 1 721 812,59zł ta kwota pozwoli na dofinansowanie 11/12 projektów.

Poniżej liczba złożonych wniosków przez przedsiębiorców z danej gminy:

Brześć Kujawski: 4 wnioski                                                                                                                                
Choceń: 2 wnioski

Chodecz: 4 wnioski

Fabianki: 3 wnioski

Izbica Kujawska: 2 wnioski

Miasto Kowal: 1 wniosek

Lubanie: 1 wniosek

Lubraniec: 6 wniosków

Lubień Kujawski:4 wnioski                                                                                                                           
Włocławek: 4 wnioski.

Obecnie trwa weryfikacja wstępna wniosków w biurze LGD a następnie Rada LGD dokona oceny i wyboru projektów do dofinansowania. O wynikach wyboru będziemy informowali wszystkich wnioskodawców jak również wyniki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.