Działanie Osi 4 Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

http://www.kujawiaki.pl/41-dzialanie-osi-4-leader-objetych-programem-rozwoju-obszarow-wiejskich.html
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał w dniu 22 maja 2009 r. Zarządzenie [...]

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał w dniu 22 maja 2009 r. Zarządzenie nr 60/2009 w sprawie formularza wniosku o wyprzedzające finansowanie dla działań Osi 4 Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wprowadzenie zarządzenia ma na celu umożliwienie beneficjentom działań Osi 4 Leader ubiegania się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji.

Zgodnie z przyjętym trybem postępowania wniosek o wyprzedzające finansowanie jest udostępniany na stronie internetowej podmiotów wdrażających, a w przypadku działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" także na stronie internetowej lokalnej grupy działania wybranej do realizacji lokalnej strategii rozwoju. Będzie on również zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Dokumenty do pobrania: