• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Skorzystała biblioteka, zyskają czytelnicy

/518-skorzystala-biblioteka-zyskaja-czytelnicy.html
Choceńska biblioteka ze szkoły podstawowej została przeniesiona do nowoczesnego budynku w centrum [...]

Choceńska biblioteka ze szkoły podstawowej została przeniesiona do nowoczesnego budynku w centrum miasteczka. Budynek został zmodernizowany dzięki dotacji przyznanej gminie Choceń w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi", zaś wyposażenie świetlicy wiejskiej, w której mieści się rownież biblioteka zakupiono dzięki "małym projektom". "Małe projekty" w swoim założeniu mają doprowadzić do podniesienia jakości życia mieszkańców zamieszkujących tereny objęte zasięgiem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki. W przypadku wykorzystania dotacji na wyposażenie świetlicy, w której mieści się gminna biblioteka z pewnością tak się stało. Mieszkańcy chętniej korzystają z usług książnicy od kiedy do jej odwiedzin zachęcają przestronne, nowocześnie wyposażone wnętrza. Atrakcyjny design, zwiększa szanse na zachęcenie szerszego grona mieszkańców do korzystania z oferty świetlicy. Tym bardziej, że działalność biblioteki nie ogranicza się do wypożyczania książek. Pracownicy stosują różne formy pracy z czytelnikami, między innymi wykłady, spotkania autorskie, wieczory poetyckie. Małe projekty sprawiły, że będą one organizowane w nowocześnie wyposażonych wnętrzach.

Materiał wideo

Operacje wybrane do dofinansowania w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

/517-operacje-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html
Rada Stowarzyszenia wybrała do dofinansowania operacje w ramach działania 413  "Wdrażanie loka [...]

Rada Stowarzyszenia wybrała do dofinansowania operacje w ramach działania 413  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania  pomocy  w ramach działania 312  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.  

 

Czytaj więcej...

Wybrane operacje do dofinansowania – w ramach działania: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

/516-wybrane-operacje-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html
W dniu 05 listopada 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia na którym rozpatrzono odwo [...]

W dniu 05 listopada 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia na którym rozpatrzono odwołanie od oceny wniosku złożonego  w ramach działania 413  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania  pomocy  w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". 

 Ponadto podjęto decyzje o utrzymaniu w mocy wszystkich wcześniejszy decyzji w zakresie wyboru operacji w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Czytaj więcej...

Odnawiają z LGD małe miasteczka i wsie

/515-odnawiaja-z-lgd-male-miasteczka-i-wsie.html
Ponad 2,6 mln zł dofinansowania trafiło do gmin, które skorzystały z możliwości otrzymania dot [...]

Ponad 2,6 mln zł dofinansowania trafiło do gmin, które skorzystały z możliwości otrzymania dotacji z Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki wsparciu z PROW w gminach zostanie zrealizowanych kilkanaście istotnych dla mieszkańców inwestycji. Celem ich realizacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi a także promowanie obszarów wiejskich. Wszelkie realizowane w ramach "Odnowy wsi" działania mają doprowadzić do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

 

Czytaj więcej...

PROWieści już wydane

/514-prowiesci-juz-wydane.html
Uprzejmie informujemy Państwa, że został wydany siódmy numer elektronicznego miesięcznika PROWi [...]

Uprzejmie informujemy Państwa, że został wydany siódmy numer elektronicznego miesięcznika PROWieści. Miesięcznik dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrolgov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i podzakładce 2012 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich(www.ksow.gov.pl), w zakładce PROWieści.

 

- miesięcznik do pobrania

Szkolenie dla benificjentów programu Po Ryby

/513-szkolenie-dla-benificjentow-programu-po-ryby.html
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego zaprasza beneficjentów   PO RYBY oraz po [...]

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego zaprasza beneficjentów   PO RYBY oraz podmioty, których wnioski są w trakcie procedowania w Samorządzie Województwa (potencjalni beneficjenci) na dwudniowe szkolenie w zakresie „Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"”, które odbędzie się w dniach 29-30.11.2012r. UM pokrywa koszty szkolenia uczestnikom (wyżywienie i nocleg).
W celu zgłoszenia się na szkolenie proszę dzwonić do biura LGD, tel. 54 233 98 33 do 13.11.2012 do godziny 12:00.

Harmonogram Szkolenia

Wzmocnienie konkurencyjności (...) - niebawem ruszy nabór wniosków

/511-wzmocnienie-konkurencyjnosci-kolejna-szansa-na-dotacje.html
Od 12 listopada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki będzie przyjmować w [...]

Od 12 listopada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w ramach działania "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Beneficjentem w tym konkursie może sektor publiczny. Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi 1 171 890,20 zł. Pomoc na realizację operacji obejmuje m.in. adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci, poprawę funkcjonowania transportu publicznego, przez realizację inwestycji takich, jak: remont lub odbudowa małej architektury służących wykonywaniu działalności związanych z transportem, budowę lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Z tego programu mogą być również realizowane inwestycje, których celem jest rewitalizacja miejscowości, a tym samym ożywienie życia społecznego i kulturalnego.

Czytaj więcej...

Małe projekty szansą na dotację unijną

/510-male-projekty-szansa-na-dotacje-unijna.html
Jeszcze w tym roku Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłosi konkurs o [...]

Jeszcze w tym roku Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłosi konkurs o dofinansowanie w ramach tzw. "małych projektów". Zainteresowani uzyskaniem dotacji będą mogli składać wnioski na początku przyszłego roku. W puli jest 1,5 mln zł, co oznacza, że szanse na dofinansowanie ma kilkanaście inwestycji i projektów. Wnioski mogą składać samorządy, stowarzyszenia i osoby prywatne. Dofinansowanie w ramach tego programu mogą otrzymać przedsięwzięcia, które służą podnoszeniu świadomości lokalnej, czyli m.in. szkolenia, warsztaty, a także o projekty, których realizacja wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców, mogą to być: udostępnienie urządzeń i sprzętu komputerowego, a nawet organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Czytaj więcej...

Lubraniec chce przyciągnąć turystów dzięki programowi PO Ryby

/509-lubraniec-chce-przyciagnac-turystow-dzieki-programowi-po-ryby.html
Trzy duże inwestycje w infrastrukturę turystyczną planuje zrealizować gmina Lubraniec przy wspar [...]

Trzy duże inwestycje w infrastrukturę turystyczną planuje zrealizować gmina Lubraniec przy wsparciu finansowym programu "Wzmacnianie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa". Jednym z zaplanowanych do realizacji zadań będzie utworzenie punktu informacji turystycznej oraz punktu widokowego i stanowisk wędkarskich na barce pasażerskiej. Ta inwestycja zostanie wsparta kwotą dofinansowania w wysokości przekraczającej 138 tys. zł. Kolejnym zadaniem będzie budowa pomostu spacerowego z balkonami widokowymi w Lubrańcu. W tym przypadku dotacja wyniesie ponad 158 tys. zł. Ponad 42 tys. zł. kosztować będzie zaplanowana dzięki możliwości skorzystania z dotacji przyznanej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Dorzecza Zgłowiączki inwestycja polegająca na budowie szlaku pieszo-rowerowego. Władze gminy mają nadzieję, że realizacja wyżej wymienionych zadań przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic. Nacisk na rozwój turystyki w mieście został położony już wcześniej. Odwiedzający Lubraniec i mieszkańcy gminy mają bowiem do dyspozycji pięknie zagospodarowaną przestrzeń rekreacyjną nad zbiornikiem wodnym zwanym Dunajcem. Realizacja zadań z programu PO Ryby będzie dodatkowym uzupełnieniem działań, których celem jest poprawa wizerunku i zwiększenie atrakcyjności tej okolicy.


Jezioro Borzymowskie przystępniejsze z programem "Po Ryby"

/524-jezioro-borzymowskie-przystepniejsze-z-programem-po-ryby.html
Już wiosną na terenie gminy Choceń zostanie zrealizowana inwestycja, na którą pieniądze pochod [...]

Już wiosną na terenie gminy Choceń zostanie zrealizowana inwestycja, na którą pieniądze pochodzą z Programu "Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej" Lokalnej Grupy Rybackiej Dorzecza Zgłowiączki. Jak informuje Roman Nowakowski, wójt gminy dotacja z tego programu zostanie wykorzystana na stabilizację brzegu Jeziora Borzymowskiego. Część namułu zostanie wydobyta, a do stabilizacji części brzegowej zostanie wykorzystane specjalne kruszywo. Po realizacji tej inwestycji zwiększy się powierzchnia terenu dostępnego dla użytkowników, zaś pozostała część jeziora, będzie lepiej chroniona przed wykorzystywaniem turystycznym. Inwestycja obejmie również remont zastawek piętrzących wodę nad Jeziorem Krukowskim i Ługowskim. Władze gminy planują również udrożnienie rzeczki pomiędzy Jeziorem Borzymowskim a Krukowskim, tak by możliwe było przemieszczenie się pomiędzy tymi akwenami sprzętem wodnym.

Przetarg na realizację tej inwestycji zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 55

Wczoraj 73

W tym tygodniu 299

W tym miesiącu 299

Odwiedzin ogółem 90859

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska