• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Nabór na stanowisko Koordynatora projektu

/1459-nabor-na-stanowisko-koordynatora-projektu.html
W związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być potrzebni – twórcze zajęcia z [...]

W związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być potrzebni – twórcze zajęcia zawodowe” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ty i Ja”, który  jest  realizowany   w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych społecznym, realizowanym w okresie od 01.01.2012r do 31.12. 2013r. - Projekt współfinansowany  jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego  Funduszu Społecznego, informujemy o możliwości składania ofert na stanowisko koordynatora w w/w projekcie, w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013r,  zatrudnienie na umowę zlecenie w wymiarze 35 godz./m-c . Osoba pełniąca tą funkcję powinna spełnić następujące kwalifikacje:

- doświadczenie w realizacji projektów unijnych z POKL (min 1 szt. );

- wykształcenie wyższe;

- praca związana z kształceniem osób niepełnosprawnych, w szkolnictwie zawodowym;

           

Prosimy o przedstawienie stawki godzinowej, w ramach pełnienia funkcji koordynatora. Oferta powinna  być  przesłana  za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12  87-850 Choceń lub drogą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do biura ul. Włocławska 16 w Choceniu.

 Termin składania  odpowiedzi upływa dnia 28.12.2011r .

 

Nabór ofert

/1453-nabor-ofert-2.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz wspierania dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju „Ty i Ja”               w związku z realizacją projektu pn. „Chcemy być potrzebni – twórcze zajęcia zawodowe" w okresie od 01.01.2012 r do 31.12. 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaprasza do składania ofert na:

 • Przeprowadzenie szkoleń w ramach modułów zawodowych/ wsparcia specjalistycznego/opieki w czasie turnusów wyjazdowych w okresie realizacji projektu:

- moduł gastronomiczny(stanowisko: prelegent)- 36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł rękodzielniczy (stanowisko: prelegent) - 36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł ślusarsko- stolarski (stanowisko: prelegent) -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł krawiecki (stanowisko: prelegent)  -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym - i stylizacji sylwetki(stanowisko: prelegent)   -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł ogrodniczy(stanowisko: prelegent) -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- moduł komputerowy (stanowisko: prelegent) -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;

- wsparcia  specjalistycznego dla młodzieży:

 • psycholog (stanowisko: prelegent)  -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;
 • socjoterapeuta (stanowisko: prelegent) -36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym;
 •  doradca zawodowy(stanowisko: prelegent)  - 36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym,
 •  surdopedagog (stanowisko: prelegent) - 36 godzin przez 9 m-cy w roku kalendarzowym ;  
 •  pomoc przy osobach niepełnosprawnych- 15godz./m-c;

- wsparcie specjalistyczne dla otoczenia os. niepełnosprawnych:

 • psycholog (stanowisko: prelegent)  - 18godz przez 9-m-cy w roku kalendarzowym;
 • socjoterapeuta  (stanowisko: prelegent) 18 godz. przez 9m-cy w roku kalendarzowym;

- opieka w czasie turnusów wyjazdowych- opieka nad młodzieżą przez 5 dni- 1 turnus               (ilość turnusów w roku kalendarzowym - 2)

    

Wymiar  pracy w ramach modułów/wsparcia wynosi 1 godzina zegarowa, natomiast w ramach turnusów- sprawowanie opieki nad uczestnikami (24 godziny/dobę  przez cały pobyt)

                                                                     

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 •  Nazwę i  adres oferenta.
 • Opis nawiązujący do parametrów  wyszczególnionych  w zapytaniu ofertowym, Proszę o podanie zadania/ń, którym/i  jest Pan/Pani zainteresowany/a.
 • Wartość oferty ( stawka godz)./w przypadku turnusu łączna kwota za 1 turnus
 • Termin ważności oferty. ( Oferta musi być  podpisana przez oferenta oraz zawierać datę  sporządzenia  i termin ważności).

Oferta powinna  być  przesłana  za pośrednictwem poczty do Stowarzyszenia  na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń lub  drogą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź dostarczona osobiście do biura ul. Włocławska 16 w Choceniu.

 Termin składania  ofert  do dnia   28.12.2011r.

 Wybór najkorzystniejszej  oferty nastąpi  w oparciu o następujące  kryteria;

 • Stawkę za  godzinę.
 • Doświadczenie  w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Udział w realizacji  projektów  unijnych.

na podstawie złożonego CV (wzór w załączeniu)

Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia mieszczącego się przy ulicy Włocławskiej 16 w Choceniu lub pod numerem telefonu 54 284 66 69

"Działaj skutecznie! Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów"

/247-dzialaj-skutecznie-mlodziezowa-akademia-lokalnych-liderow.html
Z przyjemnością informujemy, że ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji cyklu szkoleniowego:„D [...]

Z przyjemnością informujemy, że ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji cyklu szkoleniowego:
„Działaj skutecznie! Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów”organizowanego przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”.
„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej.
Młodzieżowa Akademia to cykl trzech szkoleń dla młodych ludzi w wieku 16 – 24 lat, którzy działają włączając się w życie swoich wsi, miejscowości, dzielnic i osiedli,  zrealizowali pierwsze inicjatywy i  mają apetyt na kolejne!

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na operacje w zakresie Ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego

/90-nabor-wnioskow-na-operacje-w-zakresie-ochrony-srodowiska-i-dziedzictwa-przyrodniczego.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stow [...]

 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie  "Ochrony  środowiska i dziedzictwa  przyrodniczego  na obszarach  zależnych  od rybactwa  w celu  utrzymania  jego atrakcyjności  oraz przywracanie  potencjału  produkcyjnego  sektora rybactwa  w przypadku  jego zniszczenia  w wyniku  klęski  żywiołowej  lub przemysłowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”.

Czytaj więcej...

"A co po lekcjach?"

/240-a-co-po-lekcjach.html
Ochotnicza Straż  Pożarna  w  Czerniewicach  zaprasza do udziału  w  projekcie  pt.:  [...]

 Ochotnicza Straż  Pożarna  w  Czerniewicach  zaprasza do udziału  w  projekcie  pt.:   A co po lekcjach?


Warsztaty  plastyczne   zostaną  wzbogacone  o  zajęcia  z  twórcami  ludowymi.

OGŁOSZENIE
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Czerniewicach   informuje, iż  z  związku  z  rozpoczęciem  projektu  pt.: „A co po  lekcjach?” który  jest  realizowany  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działanie  9.5. Oddolne  inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach  wiejskich   zatrudni  osobę  do  prowadzenia:
- warsztatów  tanecznych
- warsztatów  plastycznych
Forma  zatrudnienia:  Umowa zlecenie
List  motywacyjny oraz  CV  proszę przesłać  na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 0 509 676 519
Karolina  Lewandowska – Koordynator projeku

 

OGŁOSZENIE
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Czerniewicach   informuje, iż  z  związku  z  rozpoczęciem  projektu  pt.: „A co po  lekcjach?” który  jest  realizowany  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach, Działanie  9.5. Oddolne  inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach  wiejskich
- zatrudni  twórców  ludowych  do  prowadzenia  łącznie  15  godzin  (5*3  godziny) w  ramach  zajęć plastycznych.
Forma  zatrudnienia:  Umowa zlecenie
List  motywacyjny oraz  CV  proszę przesłać  na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 0 509 676 519
Karolina  Lewandowska – Koordynator projektu.

„Promocja funkcjonowania ZAZ jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu”

/523-promocja-funkcjonowania-zaz-jako-forma-zapobiegania-wykluczeniu-spolecznemu.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z dniem 01.09.2011 r. rozpoczęło re [...]
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z dniem 01.09.2011 r. rozpoczęło realizację projektu w ramach PO KL- działania 7.3 Inicjatywy  lokalne na rzecz aktywnej integracji pn.
 
„Promocja funkcjonowania ZAZ jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu”

Celem Projektu jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na temat możliwości oraz zasad funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej oraz jego znaczenia na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów wiejskich.

Ogłoszenie o naborze

/1460-ogloszenie-o-naborze.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z realizacją projektu &bd [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z realizacją projektu „Promocja funkcjonowania ZAZ jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu” zatrudni osoby na stanowisko „prelegenta”. Mile widziane osoby mające : wykształcenie wyższe; pracujący; mający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie

Czytaj więcej...

"Małe projekty" szansą nie tylko dla samorządów

/236-male-projekty-szansa-nie-tylko-dla-samorzadow.html
Niebawem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiaczki ogłosi nabór wniosków w ramach programu " [...]

Niebawem Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiaczki ogłosi nabór wniosków w ramach programu "Małe Projekty". O dotację mogą starać się samorządy oraz firmy, instytucje, a nawet osoby prywatne. Wystarczy, że zamierzają podjąć działania służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców terenu objętego zasięgiem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki lub podnoszeniu świadomości lokalnej, czyli m.in. szkolenia, warsztaty - słowem wszystkie przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym dla obszaru objętego LGD.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu zatrudni nauczycieli ...

/512-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-w-choceniu-zatrudni-nauczycieli.html
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu zatrudni nauczycieli [...]

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu zatrudni nauczycieli z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii w Przedszkolach w Choceniu, Śmiłowicach, Czerniewicach, Izbicy Kujawskiej, Lubieniu Kujawskim, Chodczu, Lubrańcu, Brześciu Kujawskim, Guźlinie, Fabiankach, Szpetalu Górnym, Smólniku, Kruszynie, Boniewie, Lubaniu oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego  w ramach  wydłużonych godzin pracy placówek w przedszkolach w Choceniu, Śmiłowicach i Czerniewicach.

 

 

Forma zatrudnienia- umowa zlecenie.

 

 

List motywacyjny oraz CV proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 54 284 66 69

 

 

Katarzyna Dąbrowska- Koordynator projektu.

 

 

Konkurs na logo KSOW

/176-konkurs-na-logo-ksow.html
  Z inicjatywy Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizowany jest konkur [...]

  Z inicjatywy Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizowany jest konkurs na logo internetowego serwisu filmowego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „KSOW.TV”. Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia konkursowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, wraz z logo, w terminie do dnia 31 marca 2011 r. (decyduje data wpływu.) Zwycięscy konkursu zostanie  przyznana nagroda pieniężna w wysoko ści 5 000,00 zł brutto. Więcej infomacji o konkursie w załączonym poniżej regulaminie konkursu i na stonach:

- kontakt email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- www.ksow.gov.pl

- regulamin

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 13

Wczoraj 43

W tym tygodniu 442

W tym miesiącu 1112

Odwiedzin ogółem 104485

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska