• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Szkolenie/ spotkanie informacyjne w ramach konkursu 2/2020

/2397-szkolenie-spotkanie-informacyjne-w-ramach-konkursu-2-2020.html
W dniu 16 czerwca 2020 r . w Choceniu odbyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dla beneficjent [...]

W dniu 16 czerwca 2020 r . w Choceniu odbyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dla beneficjentów w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Na szkoleniu przekazane zostały uczestnikom informacje w następującym zakresie: 

- informacje dotyczące wypełniana wniosku o dofinansowanie i załączników

- najważniejsze zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy,

- informacje w zakresie kryterium wyboru.

Walne zebranie

/2396-walne-zebranie-222.html
Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 26 czerwca 2020 r. o godz. 13-tej w Zielonej Szkole w Goreniu Duży [...]

Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 26 czerwca 2020 r. o godz. 13-tej w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym (gmina Baruchowo) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Wybór sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019, w tym przedstawienie zmian LSR.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.
 7. Dyskusja.
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  za rok 2019.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2019.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 17. Dyskusja.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
 19. Dyskusja.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 21. Dyskusja.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady.
 23. Dyskusja.
 24. Przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2020.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Załączniki:

Ogłoszenie- Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

/2412-ogloszenie-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ma zaszczyt zaprosić na spotkanie in [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ma zaszczyt zaprosić na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 13:00 – 17:30 w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo.
W programie konferencji: prezentacja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR):

 • Konkursy PROW 2014-2020
 • Konkursy Rewitalizacja RPO WK-P 2014-2020
 • Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020
 • Stan wdrażania LSR

W czasie trwania spotkania przewidziana jest przerwa kawowa i poczęstunek.

Zapisy osób zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69), pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą tradycyjną lub osobiście do 19.06.2020r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – realizowane cele

/2393-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-realizowane-cele.html
Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu [...]

bez tytuu 86747

Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Czytaj więcej...

Pakiet antykryzysowy. Granty dla organizacji pozarządowych

/2392-pakiet-antykryzysowy-granty-dla-organizacji-pozarzadowych.html
Osiem milionów złotych – to wartość nowego instrumentu wsparcia w ramach marszałkowskiego pak [...]

Osiem milionów złotych – to wartość nowego instrumentu wsparcia w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, który skierowany jest do organizacji pozarządowych w regionie. Pomoc będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów utrzymania i działania statutowe, na pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami oraz na wzmożoną w czasie pandemii działalność charytatywną. Granty przyznawane będą za pośrednictwem czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie województwa.

 Na konferencji prasowej 2 czerwca marszałek Piotr Całbecki przedstawił plan uruchomienia nowych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w regionie, które pozwolą im przetrwać kryzys, utrzymać miejsca pracy i wspomóc lokalną społeczność w walce z epidemią. Zanim pomoc zostanie uruchomiona, nowy instrument wsparcia musi uzyskać akceptację Komisji Europejskiej, a następnie konsultowany będzie z wojewodą.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

https://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/35850-pakiet-antykryzysowy-granty-dla-organizacji-pozarzadowych

Spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru wniosków 2/2020 – rozwój działalności gospodarczej

/2390-spotkanie-szkolenie-informacyjne-dotyczace-oglaszanego-naboru-wnioskow-2-2020-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej.html
W dniu 16.06.2020 r. Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłow [...]

W dniu 16.06.2020 r. Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 2/2020- w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 09.06.2020 r.W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

Załączniki:

Doradztwo do naboru 2/2020 – rozwój działalności gospodarczej

/2389-doradztwo-do-naboru-2-2020-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w r [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego naboru 2/2020 - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają osoby/podmioty, które zapisały się na doradztwo świadczone w biurze LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane są drogą telefoniczną, emaliową bądź też osobiście. Dodatkowo doradca po wykonanej usłudze doradczej, w przypadku spotkania bezpośredniego przekazuje osobie korzystającej z doradztwa do wypełnienia ankietę . Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuję osobę /podmiot, któremu udzielił doradztwa na listę doradztwa prowadzoną przez pracownika. Doradztwo punktowane w ramach danego konkursu jest udzielane od dnia ogłoszenia danego konkursu do przed ostatniego dnia naboru.   Osoba/ podmiot po udzielonym doradztwie wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradztwa. Pracownicy   biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki nie ponoszą    odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie dotacji uczestnikowi doradztwa.

W trakcie doradztwa będą przestrzegane środki  ostrożności szczególności dotyczy to obowiązku:

- zachowania odstępu co najmniej 2 metrów między stanowiskami zajmowanymi przez pracownika a osobą  której udzielane jest doradztwo

- osoby korzystające z doradztwa powinny używać rękawiczek jednorazowych oraz przestrzegać obowiązku zakrywania nosa i ust (np.: maseczką, elementem odzieży, przyłbicą ochronną).

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2020

/2386-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2020.html
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej [...]

logo gora 7309e 9941e
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/  poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 2/2020


Czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniach 27.05.2020 r. – konkurs 1/2019/EFS/PG

/2384-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniach-27-05-2020-r-konkurs-1-2019-efs-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...] W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019/EFS/PG  w zakresie Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Wyniki Konkursu plastycznego „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców IV”

/2382-wyniki-konkursu-plastycznego-turystyka-na-obszarze-lgd-w-oczach-mlodych-mieszkancow-iv.html
Dnia 28 maja 2020 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konku [...]

Dnia 28 maja 2020 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie plastycznym „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców IV”. Na konkurs wpłynęło 20 prac zgodnych z regulaminem. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 5-8 lat, 9-11 lat, 12-16lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace (nagrody to sprzęt elektroniczny). Zapraszamy do obejrzenia galerii najlepszych prac poniżej. O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Gratulujemy zwycięzcom! Poniżej lista nagrodzonych.

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 40

Wczoraj 63

W tym tygodniu 483

W tym miesiącu 1365

Odwiedzin ogółem 98545

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska