• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Altanka dla turystów ze wsparciem LGR

/533-altanka-dla-turystow-ze-wsparciem-lgr.html
Jednym z beneficjantów programu PO Ryby jest pan  Makowski  Ireneusz z Siewierska, w gminie Choce [...]

Jednym z beneficjantów programu PO Ryby jest pan  Makowski  Ireneusz z Siewierska, w gminie Choceń, który otrzyma dofinansowanie w ramach programu „Wzmacnianie konkurencyjności …”. Wsparcie, które mieszkaniec gminy Choceń otrzyma za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Dorzecza Zgłowiączki zostanie przeznaczone na budowę małej infrastruktury turystycznej  na terenie będącym własnością beneficjenta. Ireneusz Makowski planuje zakupić i  zamontować altanę nad stawem, wybudować drogę dojazdową oraz miejsca postojowe.  Infrastruktura ma być wykorzystywana do organizacji zawodów sportowych, w tym zawodów wędkarskich na molo, w których udział wezmą zarówno miejscowi rybacy, jak i ich rodziny i turyści. Beneficjent zapewnia, że przewiduje również organizację imprez kulturowych z udziałem lokalnych zespołów ludowych oraz zespołów młodzieżowych. – Tym samym należy podkreślić, że wybudowane w ramach operacji obiekty będą pełnić funkcje sportową, rekreacyjną, turystyczną i kulturalna- napisał Ireneusz Makowski we wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne!

/529-zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne.html
Zaproszenie na spotkanie informacyjne - pobierz tutaj

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - pobierz tutaj

Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku

/528-dziedzictwo-kulturowe-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-wsparcie-opieki-nad-zabytkami-w-2012-roku.html
Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzuje się bogactwem materialnego dziedzictwa kulturowego. [...]

Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzuje się bogactwem materialnego dziedzictwa kulturowego. W regionie występują obszary specyficzne pod względem cech kulturowych, między innymi, słynąca z architektury gotyckiej ziemia chełmińska czy obszar związany z dziedzictwem Piastów i zabytkami architektury romańskiej - Kujawy i Pałuki. Ponadto w krajobraz kultury województwa doskonale wpisują się mniejsze obiekty sakralne, posiadające bogatą historię i wielowiekową tradycję, które uzupełniają ofertę kulturalno-turystyczną województwa. Część właśnie tych obiektów, stanowiących charakterystyczne dla województwa budowle, została objęta zakresem Projektu. Przedsięwzięcie pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku” którego pomysłodawcą i Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie ma na celu ochronę i zachowanie obiektów sakralnych i kulturalnych województwa. Stan techniczny tych zabytków nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału kulturowego regionu, będącego przedmiotem zainteresowania turystów. Wiele obiektów znajduje się w złym stanie, co jest wynikiem wieloletnich zaniedbań w zakresie infrastruktury obiektu. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz remontowo-budowlanych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, co docelowo wpłynie na wykorzystanie potencjału województwa, zwiększenie atrakcyjności kulturowo-turystycznej regionu oraz ochronę i zachowanie dziedzictwa materialnego województwa. Projekt ma charakter projektu partnerskiego. Zaplanowano do zrealizowania 125 zadań dotyczących prac remontowo-budowlanych w zabytkach nieruchomych oraz prac konserwatorskich zabytków ruchomych i nieruchomych.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu szkolenia dla beneficjentów programu Po Ryby

/527-zmiana-terminu-szkolenia-dla-beneficjentow-programu-po-ryby.html
Uprzejmie informujemy o zmianie terminu dwudniowego szkolenia organizowanego przez Urząd Marszałko [...]

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu dwudniowego szkolenia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów PO RYBY oraz podmiotów, których wnioski są w trakcie procedowania w Samorządzie Województwa (potencjalni beneficjenci) w zakresie „Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

Nowa data to 13-14 grudnia 2012 roku. Szkolenie odbędzie się w miejscowości Przysiek koło Torunia. 

Geocaching na obszarze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki

/526-geocaching-na-obszarze-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki zamierza podjąć działania, które pozwolą na rozwój i [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki zamierza podjąć działania, które pozwolą na rozwój idei  Geocachingu na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

Geocaching to gra terenowa polegająca na poszukiwaniu „skarbów” przy użyciu odbiorników GPS. „Skarby” to tzw. geocache („kesze”) najczęściej plastikowe, wodoodporne pudełka z upominkiem  i dzienniczkiem, w którym notowany jest fakt odkrycia skrzynki. Istnieje ich wiele rodzajów np. „skrzynka typu Quiz”, która wymaga rozwiązania zagadki, jej wynikiem są współrzędne do ukrytego „skarbu”. Uczestnicy gry kontaktują się ze sobą za pomocą specjalnych portali internetowych, gdzie zostawiają współrzędne oraz wskazówki uatrakcyjniające poszukiwanie skrzynek. Tam też odnotowują swoje osiągnięcia, zbierając punkty do rankingu geocacherów.  Geocaching to wymarzony sposób na połączenie techniki z ruchem na świeżym powietrzu, przeznaczony dla osób w każdym wieku, łączący ludzi z całego świata.

Czytaj więcej...

Szkolenie z Małych Projektów

/525-szkolenie-z-malych-projektow.html
Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu [...]

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu dnia 17 grudnia 2012 roku organizuje szkolenie z Małych Projektów.  Jest to działanie, które ma na celu poprawę jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków

/521-ogloszenie-2.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stow [...]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie: „Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”.

Termin składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.01.2013 r. do 15.02.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00, we wtorki od 8:00-15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15.02.2013 r.,  o godzinie 15:00.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń.

Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio (tj. osobiście) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 791 756,70 zł.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków

/520-ogloszenie-1.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem St [...]


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie: „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”.

Termin składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.01.2013 r. do 15.02.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00, we wtorki od 8:00-15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15.02.2013 r.,  o godzinie 15:00.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń.

Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio (tj. osobiście) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 1 296 927,87 zł.

Czytaj więcej...

Skorzystała biblioteka, zyskają czytelnicy

/518-skorzystala-biblioteka-zyskaja-czytelnicy.html
Choceńska biblioteka ze szkoły podstawowej została przeniesiona do nowoczesnego budynku w centrum [...]

Choceńska biblioteka ze szkoły podstawowej została przeniesiona do nowoczesnego budynku w centrum miasteczka. Budynek został zmodernizowany dzięki dotacji przyznanej gminie Choceń w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi", zaś wyposażenie świetlicy wiejskiej, w której mieści się rownież biblioteka zakupiono dzięki "małym projektom". "Małe projekty" w swoim założeniu mają doprowadzić do podniesienia jakości życia mieszkańców zamieszkujących tereny objęte zasięgiem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki. W przypadku wykorzystania dotacji na wyposażenie świetlicy, w której mieści się gminna biblioteka z pewnością tak się stało. Mieszkańcy chętniej korzystają z usług książnicy od kiedy do jej odwiedzin zachęcają przestronne, nowocześnie wyposażone wnętrza. Atrakcyjny design, zwiększa szanse na zachęcenie szerszego grona mieszkańców do korzystania z oferty świetlicy. Tym bardziej, że działalność biblioteki nie ogranicza się do wypożyczania książek. Pracownicy stosują różne formy pracy z czytelnikami, między innymi wykłady, spotkania autorskie, wieczory poetyckie. Małe projekty sprawiły, że będą one organizowane w nowocześnie wyposażonych wnętrzach.

Materiał wideo

Operacje wybrane do dofinansowania w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

/517-operacje-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-dzialania-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw.html
Rada Stowarzyszenia wybrała do dofinansowania operacje w ramach działania 413  "Wdrażanie loka [...]

Rada Stowarzyszenia wybrała do dofinansowania operacje w ramach działania 413  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania  pomocy  w ramach działania 312  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.  

 

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 20 gości

Dzisiaj 9

Wczoraj 86

W tym tygodniu 492

W tym miesiącu 1112

Odwiedzin ogółem 51855

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska