• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Informacja

/2483-informacja-23.html
CEL OGÓLNY 3 LSR ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW [...]
bez tytulu 3f133CEL OGÓLNY 3 LSR ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
W OBSZARZE KOMUNIKACJI, REKREACJI I WYPOCZYNKU

 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 3 Rozwój turystyki 
i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku dnia 23 grudnia 2020 ogłosi konkurs na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - inicjatywy LEADER.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST  z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Podmioty te muszą posiadać miejsce zamieszkania   (jeśli dotyczy) na obszarze LGD lub siedziba podmiotu (oddziału) tej jednostki musi być na obszarze objętym LSR.

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

/2482-zakonczenie-naboru-wnioskow-dla-przedsiebiorcow.html
  W piątek 4 grudnia br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zako [...]

 

W piątek 4 grudnia br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zakończyło nabór wniosków w ramach konkursu 1/2020/EFFRR/PG  Z  zakresu tematycznego:

WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Środki na wsparcie dla przedsiębiorców pochodzą z Regionalnego Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata2014-2020. Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

  

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosiła   -  1 001 550,00 zł

Nabór wniosków trwał od 9 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

W trakcie naboru do biura Stowarzyszenia LGD  Dorzecza Zgłowiączki wpłynęło 55 wniosków o powierzenie grantu na łączną kwotę 2 473 090,12 zł  co stanowi  247% alokacji środków na konkurs.

Poniżej przedstawiamy  ilość wniosków złożonych przez przedsiębiorców z danej gminy:

- Chodecz -13 wniosków

- Choceń – 9 wniosków

- Izbica Kujawska – 5 wniosków

- Fabianki – 4 wnioski

- Lubraniec – 4 wnioski

- Kowal – 4 wnioski

- Brześć Kujawski – 3 wnioski

- Boniewo – 3 wnioski

- Miasto Kowal 3 wnioski

- Włocławek – 2 wnioski

- Baruchowo – 2 wnioski

- Lubień Kujawski  - 2 wnioski

- Lubanie – 1 wniosek

W ramach konkursu przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowanie zakupu środków trwałych                                 w zakresie rozszerzenia zakresu działania poprzez wprowadzenie nowych usług lub ulepszenie usług już świadczonych. Przedsiębiorca mógł wnioskować maksymalnie o 50 000,00zł wsparcia (85% koszów kwalifikowalnych). Przedsiębiorcy z obszaru działania LGD wnioskowali o dofinansowanie projektów m.in. w zakresie następujących usług: budowlanych, zagospodarowania terenów zieleni, gastronomicznych, cukierniczych, kosmetycznych, naprawy pojazdów, diagnostyka pojazdów, rehabilitacji i regeneracji, czy usług w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. Konkurs ten choć pierwszy raz przeprowadzony przez LGD w czasie pandemii  to jak widzimy cieszył się dużym powodzeniem. Mimo trudnej sytuacji LGD przeprowadziło trzy szkolenia online dla  przedsiębiorców w których uczestniczyło blisko pięćdziesiąt osób i udzielało doradztwa. Warto zaznaczyć, że ten konkurs był również pierwszym konkursem dla LGD przeprowadzonym w trybie grantowym dla przedsiębiorców i pierwszym w którym środki dla firm z naszego obszaru pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego. A co oznacza „tryb grantowy” - od strony przedsiębiorcy, zminimalizowanie dokumentacji aplikacyjnej do niezbędnego minimum (choć tych dokumentów które należało złożyć z wnioskiem wcale nie było aż tak mało, ale były one konieczne). A od strony LGD „tryb grantowy”- to już nie tylko tak jak przy innych konkursach proces  wyboru i oceny, który kończył się w LGD na etapie podjęcia decyzji o wyborze operacji do dofinansowania. W trybie grantowym to LGD podpisuje z przedsiębiorcami  umowy o powierzenie grantu, rozlicza projekt, kontroluje jego realizację -nie tylko w tracie realizacji projektu ale również w okresie jego trwałości,  i dokonuje płatności.

LGD ma 60 dni na ocenę i wybór projektów więc pierwsze umowy na realizacje projektów będą podpisywane z przedsiębiorcami w pierwszym kwartale 2021 roku.

Wyniki Konkursu plastycznego „Kartka świąteczna II”

/2479-wyniki-konkursu-plastycznego-kartka-swiateczna-ii.html
Dnia 2 grudnia 2020 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Kon [...]

Dnia 2 grudnia 2020 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie plastycznym „Kartka świąteczna II”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 200 prac zgodnych z regulaminem. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 5-8 lat, 9-11 lat, 12-16 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace (nagrody to sprzęt sportowy). Zapraszamy do obejrzenia galerii najlepszych prac poniżej. O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Gratulujemy zwycięzcom! Poniżej lista nagrodzonych.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady

/2481-informacja-z-posiedzenia-rady-2.html
W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Choceń dotyczącego wniosku pn. „Projekt rewita [...]

W związku z otrzymanym pismem wnioskodawcy Gmina Choceń dotyczącego wniosku pn. „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II” złożonego w ramach naboru 8/2019 nr wniosku 127/2019/REW dotyczącym zwiększenia poziomu dofinansowania. W dniu 03.12.2020 r.  Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podjęła w trybie obiegowym uchwałę 16/2/20 w sprawie uchylenia uchwały 11/10/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.


Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

/2476-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-w-biurze-lgd-2.html
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór otwarty na wo [...]

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy: Pracownik administracyjno – biurowy.

 1. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Dobra organizacja pracy.
 3. Komunikatywność.
 4. Umiejętność samodzielnej pracy.
 5. Znajomość oprogramowania MS Office.

Czytaj więcej...

Zmiana godzin pracy biura

/2455-zmiana-godzin-pracy-biura-2.html
BIURO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI Poniedziałek   &n [...]
BIURO
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI
Poniedziałek     7.30 - 15.30
Wtorek             7.30 - 17.00
Środa              7.30 - 15.30
Czwartek          7.30 - 15.30
Piątek               7.30 - 14.00

Doradztwo

/2474-doradztwo-51.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w za [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w zakresie  wniosków o płatność. Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Zadzwoń, udzielimy Ci wszystkich potrzebnych informacji.

Jeżeli jesteś osobą  z niepełnosprawnością a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura. Kontakt do biura LGD: tel. 54 284 66 69, 728 462 481, 728 462 482, 507 799 998, 507 800 028, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo

/2473-doradztwo-50.html
Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych prze [...]

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz czy możesz uzyskać dofinansowanie na jego realizacje, a może jesteś przedsiębiorcą i szukasz dofinansowania na rozwój skorzystaj z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. Zadzwoń, dowiesz się; jakie programy wdraża LGD, kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać wsparcie.
Jeżeli jesteś osobą  z niepełnosprawnością a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura. Kontakt do biura LGD:  tel. 54 284 66 69, 728 462 481, 728 462 482, 507 799 998, 507 800 028,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja z posiedzenia Rady

/2478-informacja-z-posiedzenia-rady.html
W związku z otrzymanym pismem z dnia 13.11.2020 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsk [...]

W związku z otrzymanym pismem z dnia 13.11.2020 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego (znak sprawy od UM02-6935-UM0211777 /20 do UM02-695-UM0211787/20, od WS-I-L.052.8.22.2020 do WS-I-L.052.8.232.2020) dotyczącego założenia wyjaśnień do konkursu 2/2020 w dniu 19.11.2020 r. w trybie obiegowym odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.


czytaj więcej

Cel ogólny 1 LSR Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

/2468-cel-ogolny-1-lsr-wspieranie-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-kompetencji-i-aktywnosci-zawodowej-spolecznosci-objetej-lsr.html
 Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego [...]

 bez tytuu b76a9Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego I - Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR  od dnia 9 listopada  do dnia 4 grudnia 2020 prowadzi nabór wniosków o powierzenie grantu na Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7: Rozwój  lokalny kierowany przez społeczność.

Granty będą udzielane na wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw realizowane jako inwestycje poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

1.rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych-      zwiększenie możliwości produkcyjnych, a więc zwiększenie liczby produktów możliwych do wyprodukowania / usług możliwych do świadczenia w jednostce czasu,

 • rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa- zróżnicowanie/dywersyfikacja produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa będzie związane z wprowadzeniem nowego produktu/ usługi, która może mieć inne, nowe przeznaczenie od dotychczasowych produktów /usług. Ten aspekt dotyczy wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. Przy dywersyfikacji produkcji/świadczenia usług dotychczasowa produkcja/świadczenie usług musi zostać utrzymane (tj. nie jest dywersyfikacją zmiana produkowanych produktów/świadczenia dotychczasowych usług).
 • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług- działania te będą powiązane z wprowadzaniem ulepszeń do istniejących technologii produkcji lub wprowadzaniem nowych technologii.

Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego  przedsiębiorstwa dotyczy inwestycji polegającej na zmianie procesu przy zastosowaniu zaawansowanej technologii, prowadzącej do uzyskania nowych lub zasadniczo zmienionych produktów z punktu widzenia rynku docelowego dla tego produktu.

Inwestycja nie może mieć charakteru odtworzeniowego, wobec czego ocenie podlegać będzie także to, czy koszty kwalifikowane uwzględnione w projekcie nie zawierają tego typu nakładów tzn. nie dotyczą środków trwałych, wartości niematerialnych lub prawnych, które były już w posiadaniu przedsiębiorcy natomiast uległy zużyciu. Za nakłady odtworzeniowe rozumie się także zakup nowszych wersji posiadanych urządzeń, maszyn, licencji itp., w których zmiana nie polega na zasadniczej zmianie procesowej a jedynie niewielkim polepszeniu parametrów procesów produkcji, zarządzania, sprzedaży itp.)

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 26

Wczoraj 38

W tym tygodniu 389

W tym miesiącu 1485

Odwiedzin ogółem 123111

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska