• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Spotkanie/szkolenie informacyjne

/2546-spotkanie-szkolenie-informacyjne.html
W dniu 14.05.2021 r.  o godzinie 12.00 Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzi [...]

W dniu 14.05.2021 r.  o godzinie 12.00 Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje spotkanie/szkolenie dla Grantobiorców, którzy podpisali umowy o powierzenie grantu w ramach konkursu 1/2020/EFRR/PG zakres tematyczny: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw finansowanego ze środków EFRR z osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Szkolenie będzie dotyczyło:

- obowiązków wynikających  z umowy o powierzenie grantu


Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 12.05.2021 r.

Zapraszamy.

Załączniki:

Uwaga Grantobiorcy oś7 RPO WK-P –PROMOCJA PROJEKTU

/2545-uwaga-grantobiorcy-os7-rpo-wk-p-promocja-projektu.html
Obecne jesteśmy na etapie podpisywania umów o powierzenie grantu. Zgodnie z zapisem §12 w/w [...]

Obecne jesteśmy na etapie podpisywania umów o powierzenie grantu.

Zgodnie z zapisem §12 w/w umowy- informacja i promocja, Grantobiorca jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 (obowiązki informacyjne Grantobiorcy)  do Umowy.

 1. Grantobiorca jest zobowiązany w szczególności do:
 • oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:

 -  wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu objętego grantem;

-   wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu objętego grantem, podawanych do wiadomości publicznej;

-   wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie objętym grantem

 • umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu objętego grantem;
 • umieszczania opisu projektu objętego grantem na stronie internetowej (jeśli Grantobiorca ma stronę internetową);
 • przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie objętym grantem informacji, że projekt objęty grantem uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
 • dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu objętego grantem.
 1. Grantobiorca jest również zobowiązany do stosowania logotypu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na wszystkich dokumentach i podczas wszystkich działań wymienionych w punkcie A.

Ponadto należy  pamiętać o dzianinach opisanych w sekcji XIV. Wniosku –PROMOCJA PROJEKTU. Większość  Grantobiorców zobowiązała się do promocji projektu i LGD w prasie. We wskazanej sekcji Grantobiorcy opisywali jak jakie informacje będą zawierały działania promocyjne i jak  będzie realizowana promocja projektu.


Załączniki:

Kolejne umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)

/2543-kolejne-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-os7.html
W dniach 22-23 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów o powierzenie grant [...]

W dniach 22-23 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Zarządu Roman Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Grabczyński. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konkurs został ogłoszony 19 października 2020 r. Alokacja wynosiła 1 001 550,00 zł.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące zmian danych zawartych w KRYTERIACH WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW – Kwiecień 2021

/2542-konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmian-danych-zawartych-w-kryteriach-wyboru-operacji-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow-kwiecien-2021.html
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaopiniowanie zaproponowanych zmian do KRYTERIA WYBORU OPERAC [...]

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaopiniowanie zaproponowanych zmian do KRYTERIA WYBORU OPERACJII WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW dla Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. W załączonym dokumencie zawarta jest informacja o wprowadzonych zmianach.

Do wyrażenia swojej opinii zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wszystkie uwagi i propozycje zgłaszać można na Karcie konsultacji zmian:

- za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- do dnia 04.05.2021.

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta konsultacji zmian” nie będą uwzględniane.

Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie:  (54) 284-66-69

Załączniki:

Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane (oś7)

/2539-pierwsze-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-os7.html
W dniu 16 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o powierzenie grantu. W [...]

W dniu 16 kwietnia 2021r. odbyło się uroczyste podpisanie pierwszych umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Zarządu Roman Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konkurs został ogłoszony 19 października 2020 r. Alokacja wynosiła 1 001 550,00 zł.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady , które odbyło się w dniu 12.04.2021 r. – konkurs 6/2020

/2538-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-12-04-2021-r-konkurs-6-2020.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  6/2020 na działanie w zakresie  Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia

rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby pracy,

- aktywizacja społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe

umiejętności zawodowe i społeczne).

Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami zostaną przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Czytaj więcej...

Doradztwo i szkolenia

/2536-doradztwo-i-szkolenia.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza wszystkie osoby zainteresowa [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji o zasadach udzielenia dofinansowania, na doradztwo do biura Stowarzyszenia LGD. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie w godzinach pracy biura. Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają  osoby/podmioty, które uzgodniły termin doradztwa z pracownikiem LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane drogą telefoniczną, emailową lub osobiście. Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuję osobę/podmiot do rejestru doradztwa prowadzonego przez pracownika. Osoba/podmiot po udzielonym doradztwie wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradztwa. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z doradztwa  mogą umówić się z pracownikiem biura LGD na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura.LGD w ramach swojej działalności przeprowadza szkolenia i spotkania w ramach ogłaszanych konkurów. Na szkoleniach omawiane są m.in. warunki udzielenia wsparcia, wnioski o przyznanie pomocy, biznesplan, kryteria wyboru operacji, wnioski o płatność itp.

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 31.03.2021 r. – konkurs 5/2020

/2535-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-31-03-2021-r-konkurs-5-2020.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr  5/2020 na działanie w zakresie  Podejmowanie działalności gospodarczej Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami   zostaną przekazane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo

2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo

3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo

4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.         

DO POBRANIA:

- Lista operacji zgodnych  ułożona z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD- konkurs 5/2020

-  Lista operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru– konkurs  5/2020

- Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o włączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły

- Wzór protestu

Załączniki:

Posiedzenie Rady

/2532-posiedzenie-rady-26.html
Dnia 12.04.2021 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 8.30 odbędzie się po [...]

Dnia 12.04.2021 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych do konkursu 6/2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia

rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby pracy,

- aktywizacja społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) zgodnie procedurą wyboru operacji.

Załączniki:

Informacja

/2529-informacja-25.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.04.2021 r. ( Wielki Piątek) biuro Stowarzyszenia LGD Dorzecza [...]

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.04.2021 r. ( Wielki Piątek) biuro Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki będzie nieczynne.

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 26

Wczoraj 66

W tym tygodniu 423

W tym miesiącu 1472

Odwiedzin ogółem 129619

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska