• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE


1568 pomaranczowa 7fbe4

plakat1

plakat2 

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Rozporządzenie dotyczące zasad konkurencyjności PROW

/1594-rozporzadzenie-dotyczace-zasad-konkurencyjnosci-prow.html
Informujemy, że na podstawie art. 43a znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskic [...] Informujemy, że na podstawie art. 43a znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, 18 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106). - pobierz

Szkolenie/ spotkanie informacyjne

/1591-szkolenie-spotkanie-informacyjne.html
Dnia 21 kwietnia 2017r . w Choceniu odbyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne  dla benefic [...] Dnia 21 kwietnia 2017r . w Choceniu odbyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne  dla beneficjentów w zakresie budowy  lub przebudowy  ogólnodostępnej  i niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  ora w zakresie zachowania  dziedzictwa  lokalnego.  Na  szkoleniu przekazane zostały  uczestnikom   informacje w następującym zakresie:   
  • informacje  dotyczące wypełniana  wniosku o dofinansowanie i załączniki
  • najważniejsze zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy,
  • informacje w zakresie  kryterium wyboru 

Czytaj więcej...

Szkolenie/spotkanie informacyjne w ramach konkursu 2/2017 i 3/2017

/1589-szkolenie-spotkanie-informacyjne-w-ramach-konkursu-2-2017-i-3-2017.html
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 21.04.2017r.    [...] Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 21.04.2017r.   organizuje szkolenie/ spotkanie informacyjne w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach:

Czytaj więcej...

Informacja

/1588-informacja-5.html
Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych prze [...] Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz czy możesz uzyskać dofinansowanie na jego realizacje, a może jesteś przedsiębiorcą i szukasz dofinansowania na rozwój skorzystaj z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. W biurze LGD dowiesz się; jakie programy wdraża LGD, kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać  wsparcie. 

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje

/1586-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-informuje.html
W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w rama [...] W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (konkurs 2/2017) i w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego (konkurs 3/2017) prosimy wnioskodawców o zapoznanie sie z ERRATĄ do LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW. Dokument ten ma charakter do precyzujący lokalne kryteria wyboru w ramach powyższych zakresów tematycznych.

Do pobrania ERRATA

OGŁOSZENIE KONKURSU 3/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego

/1583-ogloszenie-konkursu-3-2017-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar [...]
loga1 929a4 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Choceń, dnia 10.04.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU 2/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

/1582-ogloszenie-konkursu-2-2017-budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar [...]
loga1 83276
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Choceń, dnia 10.04.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Czytaj więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 - jej główne cele.

/1572-lokalna-strategia-rozwoju-lsr-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki-na-lata-2014-2020-jej-glowne-cele.html
Lokalna Strategia Rozwoju nazywana w skrócie LSR jest dokumentem, w który LGD opisało m.in. pewne [...] Lokalna Strategia Rozwoju nazywana w skrócie LSR jest dokumentem, w który LGD opisało m.in. pewne obszary wsparcia, stany, które chce osiągnąć. Obszary te zdefiniowane są, jako cele ogólne. W LSR Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki mamy trzy cele ogóle:

Cel ogólny 1 Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR
Cel ogólny 2 Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel ogólny 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki które odbyło się w dniu 14 marca 2017roku.

/1570-informacja-z-posiedzenia-rady-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki-ktore-odbylo-sie-w-dniu-14-marca-2017roku.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD Dorzecza Zgłowi [...] W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkursu nr 1/2017 na działanie w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych Rada Stowarzyszenia  podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Czytaj więcej...

POSIEDZENIE RADY

/1566-posiedzenie-rady.html
Dnia  14.03.2017 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowar [...] Dnia  14.03.2017 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursu numer 1/2017 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach   inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, zgodnie z procedurą wyboru operacji. 

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 30 gości

Dzisiaj 18

Wczoraj 61

W tym tygodniu 79

W tym miesiącu 1048

Odwiedzin ogółem 27762

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska