• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Informacja z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 03.11.2020 r. – konkurs 1/2020/EFS/PG, 2/2020/EFS/PG

/2467-informacja-z-posiedzenia-rady-ktore-odbylo-sie-w-dniu-03-11-2020-r-konkurs-1-2020-efs-pg-2-2020-efs-pg.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...]

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 1/2020/EFS/PG  w zakresie Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz konkursu 2/2020/EFS/PG Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Czytaj więcej

Doradztwo

/2465-doradztwo-49.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w za [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w zakresie  wniosków o płatność. Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Zadzwoń, udzielimy Ci wszystkich potrzebnych informacji.

Jeżeli jesteś osobą  z niepełnosprawnością a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura. Kontakt do biura LGD: tel. 54 284 66 69, 728 462 481, 728 462 482, 507 799 998, 507 800 028, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo

/2464-doradztwo-48.html
Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych prze [...]

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz czy możesz uzyskać dofinansowanie na jego realizacje, a może jesteś przedsiębiorcą i szukasz dofinansowania na rozwój skorzystaj z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. Zadzwoń, dowiesz się; jakie programy wdraża LGD, kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać wsparcie.
Jeżeli jesteś osobą  z niepełnosprawnością a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura. Kontakt do biura LGD:  tel. 54 284 66 69, 728 462 481, 728 462 482, 507 799 998, 507 800 028,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA KONKURS GRANTY 7 !!! Konkurs 1/2020/EFRR/PG

/2463-uwaga-konkurs-granty-7-konkurs-1-2020-efrr-pg.html
Szanowni Państwo! W załącznikach do konkursu uległ zmianie załącznik BINESPLAN – tabele fin [...]

Szanowni Państwo!

W załącznikach do konkursu uległ zmianie załącznik BINESPLAN – tabele finansowe.

Prosimy o składanie aktualnego załącznika w raz z wnioskiem o powierzenie grantu.

Informacja o posiedzeniu Rady

/2462-informacja-o-posiedzeniu-rady-3.html
Dnia 03.11.2020r. w biurze oraz w trybie online Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9: [...]

Dnia 03.11.2020r. w biurze oraz w trybie online Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantu w konkursie 1/2020/EFS/PG w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie tematycznym Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym . Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, oraz w konkursie 2/2020/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji, zgodnie z procedurą wyboru operacji. zgodnie z procedurą wyboru operacji.

 

Listy złożonych wniosków

Załączniki:

Uwaga beneficjenci – Granty oś 7

/2461-uwaga-beneficjenci-granty-os-7.html
Zgodnie z umową o powierzenie grantu, grantobiorca zobowiązuje się do stosowania „Wytycznych w [...]

Zgodnie z umową o powierzenie grantu, grantobiorca zobowiązuje się do stosowania „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Załączniki:

Doradztwo do konkursu 1/2020/EFRR/PG

/2460-doradztwo-do-konkursu-1-2020-efrr-pg.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w r [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki   zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego konkursu 1/2020/EFRR/PG (WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW). Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają osoby/podmioty, które zapisały się na doradztwo świadczone w biurze LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane są drogą telefoniczną, emaliową bądź też osobiście. Dodatkowo doradca po wykonanej usłudze doradczej, w przypadku spotkania bezpośredniego przekazuje osobie korzystającej z doradztwa do wypełnienia ankietę Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuję osobę /podmiot, któremu udzielił doradztwa na listę doradztwa prowadzoną przez pracownika. Doradztwo punktowane w ramach danego konkursu jest udzielane od dnia ogłoszenia danego konkursu do przed ostatniego dnia naboru.   Osoba/ podmiot po udzielonym doradztwie wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradztwa. Pracownicy   biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki nie ponoszą   odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie dotacji uczestnikowi doradztwa.

Szkolenie/spotkanie informacyjne 1/2020/EFRR/PG

/2459-szkolenie-spotkanie-informacyjne-1-2020-efrr-pg.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  organizuje spotkanie/szkolenie [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  organizuje spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 1/2020/EFRR/PG - WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-   Pomorskiego na lata 2014-2020.Termin szkolenia ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza  rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem   uczestnika projektu, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 30.10.2020r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

Załączniki:

Szanowni Państwo!

/2458-szanowni-panstwo-2.html
Mając na uwadze objęcie Powiatu Włocławskiego czerwoną strefą, w trosce o bezpieczeństwo inte [...]

Mając na uwadze objęcie Powiatu Włocławskiego czerwoną strefą, w trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników biura LGD, zostają przywrócone dodatkowe ograniczenia.

Od poniedziałku w dniu 19 października 2020 r., do odwołania przyjęcia interesantów LGD odbywać się będą tylko w sprawach, których nie można załatwić telefonicznie (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego z pracownikami biura LGD lub drogą mailową.

Biuro LGD - 54 284 66 69,   e-mail      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aneta Hoffman dyrektor biura LGD - 728 462 481,

Magdalena Szychulska    - sprawy związane z EFS - 728 462 482,

Magdalena Więcławska -   sprawy związane z EFS - 507 800 028

Agata Kulik, Renata Łukasiak - sprawy związane z EFRR, PROW   507 799 998,

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/EFRR/PG

/2457-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2020-efrr-pg.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania w [...]

bez tytuu 87024
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej


Cel ogólny: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel szczegółowy: Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi     1 001 550,00zł

Termin, od którego można składać wnioski –  09.11.2020r.

Termin, do którego można składać wnioski –04.12.2020r.

Termin rozstrzygnięcia naboru  – I kwartał 2021r.


Czytaj więcej
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 26

Wczoraj 38

W tym tygodniu 389

W tym miesiącu 1485

Odwiedzin ogółem 123111

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska