• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat 2 91337
1568 pomaranczowa 7fbe4

plakat1

plakat2 

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej które odbyło się w dniu 6 czerwca 2017 roku

/1617-informacja-z-posiedzenia-rady-decyzyjnej-ktore-odbylo-sie-w-dniu-6-czerwca-2017-roku-2.html
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD D [...] W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w odpowiedzi na konkurs nr 2/2017 na działanie w zakresie „budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej” i konkurs 3/2017 na działanie w zakresie „ zachowania lokalnego dziedzictwa” Rada Decyzyjna Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została  do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu.

POUCZENIE:
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od
:

 1. uzyskania negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
 2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
 3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
 4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

DO POBRANIA:

 1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( konkurs 2/2017)
 2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( konkurs 3/2017)
 3. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się™ w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs 2/2017
 4. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się™ w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs 3/2017
 5. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o włączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły
 6. Wzór protestu

„Święto Mleka” w Grabkowie

/1613-swieto-mleka-w-grabkowie.html
Stowarzyszenie   Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza  na w [...] Stowarzyszenie   Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza  na wydarzenie „Święto Mleka” w Grabkowie  w dniu 11.06.2017. W trakcie imprezy  w godzinach od 16.00 do 20.00 w mobilnym punkcie informacyjnym  pracownicy  Lokalnej Grupy Działania   będą  udzielać  informacji  o lokalnej strategii rozwoju , ogłaszanych naborach   i  zasadach  udzielania  pomocy. Podczas imprezy  LGD  zapewnia  działania  animacyjne,  konkursy  z gadżetami  LGD oraz żurek. Serdecznie  zapraszamy

Informacja

/1612-informacja-8.html
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w  dniach 08-09.06.2017r. [...] Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w  dniach 08-09.06.2017r. organizuje wyjazd studyjny  Lokalnych liderów z obszaru LGD Dorzecza Zgłowiączki w Bory Tucholskie  do gospodarstw agroturystycznych.  Lokalni liderzy  to osoby, które planuje  pozyskanie środków  w ramach  konkursów zaplanowanych  w ramach Strategii LGD. Osoby zainteresowane  prosimy o  zgłoszenie się na wyjazd , zapisy   przyjmowane  będą telefonicznie (54 284 66 69), pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą tradycyjną lub osobiście  do 5.06.2017r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania. Liczba miejsc jest ograniczona,  decydować będzie  kolejność zgłoszenia. Zostanie utworzona  lista  rezerwowa  w  przypadku większej ilości osób. Zapraszamy.

Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej

/1607-warsztaty-z-zakresu-aktywizacji-spolecznej.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki (LGD) zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warszta [...] Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki (LGD) zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej, a będą to zajęcia z rękodzieła - decoupage. Warsztaty odbędą się w Choceńskim Centrum Kultury w miesiącu czerwcu (warsztaty 2 dniowe). Warsztaty skierowane są do mieszkańców z obszaru LGD ( gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek). Chętni, którzy mogą skorzystać z warsztatów to osoby posiadające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z opisem poniżej).

Czytaj więcej...

Zmiana godzin pracy biura

/1611-zmiana-godzin-pracy-biura.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuję, iż od 5 czerwca 2017 rok [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuję, iż od 5 czerwca 2017 roku  zmieniają się godziny pracy biura:
Poniedziałek, wtorek, czwartek- 7.30- 15.30;  
środa- 7.30-17.00; 
piątek- 7.30- 14.00.

Posiedzenie Rady

/1610-posiedzenie-rady-2.html
Dnia  06.06.2017 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowar [...] Dnia  06.06.2017 r. w biurze Stowarzyszenia o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada dokona oceny wniosków o udzielenie wsparcia złożonych w ramach konkursów numer 2/2017 i 3/2017 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach   inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie tematycznym  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego, zgodnie z procedurą wyboru operacji. 
Lista złożonych wniosków - pobierz

Informacja

/1609-informacja-7.html
Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych prze [...] Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości dofinansowania projektów z funduszy wdrażanych przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz czy możesz uzyskać dofinansowanie na jego realizacje, a może jesteś przedsiębiorcą i szukasz dofinansowania na rozwój skorzystaj z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez pracowników LGD. W biurze LGD dowiesz się; jakie programy wdraża LGD, kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać  wsparcie. 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD- możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura.

Kontakt do biura LGD: tel. 54 284 66 69, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

INFORMACJA !

/1604-informacja-6.html
W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie konkursu nr 2/2017 w zakresie budowy lub przebu [...] W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie konkursu nr 2/2017 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej informujemy, iż w ramach powyższego działania mogą być dofinansowane tylko operacje które spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póż. zm. między innymi :  
 • operacja ma mieć charakter zarówno ogólnodostępny jak i niekomercyjny - oba te warunki muszą być spełnione łącznie (§2, pkt1, pp 6 wskazanego wyżej rozporządzenia),
 • operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (§11 wskazanego wyżej rozporządzenia)

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko pracy: Pracownik administracyjno-biurowy

/1602-nabor-na-stanowisko-pracy-pracownik-administracyjno-biurowy.html
Zarząd   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Dorzecza  Zgłowiączki   [...] Zarząd   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Dorzecza  Zgłowiączki  z siedzibą   w Choceniu Ogłasza   nabór na stanowisko  pracy:  Pracownik  administracyjno- biurowy
 

Czytaj więcej...

Portal Ogłoszeń

/1595-portal-ogloszen.html
Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji ora [...] Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotował specjalny portal (http://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html)   na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe.

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 18 gości

Dzisiaj 7

Wczoraj 77

W tym tygodniu 170

W tym miesiącu 1487

Odwiedzin ogółem 33584

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska