Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera

http://www.kujawiaki.pl/zamowienia/roztrzygniete/1546-zapytanie-ofertowe-dotyczace-wyboru-trenera.html
Na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera z zakresu z Biznesplanu wpłynęły cztery oferty: 1 [...] Na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera z zakresu z Biznesplanu wpłynęły cztery oferty:
1.       Tomasz Wysocki, Marki - 100 pkt.
2.       SEKA S.A.,  Oddział Toruń- 74,05pkt.
3.       SKIL ACADEMY ,Warszawa-29,22pkt.
4.       NOMAD  Partners  Sp. z o.o., Bydgoszcz – 19,77pkt.

Najkorzystniejszą okazała się oferta  Pana  Tomasza Wysockiego i to ona została wybrana. Kryterium wyboru-  70 pkt- cena, jakość  wykonanych zleceń -30pkt.