Szkolenie/ spotkanie informacyjne do konkursu 8/2019 - rewitalizacja

http://www.kujawiaki.pl/2260-szkolenie-spotkanie-informacyjne-do-konkursu-8-2019-rewitalizacja.html
W dniu 07 listopada 2019 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru w [...] W dniu 07 listopada 2019 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach osi 7- Działania infrastrukturalne przyczyniające się do   rewitalizacji społeczno- gospodarczej miejscowości – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych- zmierzające do ożywienia społeczno- gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Przedmiotem szkolenia były:

Lokalne kryteria wyboru operacji RPO 7,
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji,
Lista warunków udzielenia wsparcia oraz analizę wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na   lata 2014-2020.
Lista załączników do wniosku o dofinansowanie.


Galeria zdjęć:
Szkolenie/ spotkanie informacyjne do konkursu 8/2019 - rewitalizacja
Szkolenie/ spotkanie informacyjne do konkursu 8/2019 - rewitalizacja
Szkolenie/ spotkanie informacyjne do konkursu 8/2019 - rewitalizacja