• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Własna firma dla niepracujących 30+”

/2510-lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-we-wloclawku-zaprasza-do-udzialu-w-webinarium-pt-wlasna-firma-dla-niepracujacych-30.html
Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:40. Jest to kolejn [...]

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:40. Jest to kolejna propozycja dla osób, których marzeniem jest własny biznes. Tym razem, do udziału w webinarium zapraszamy osoby bez zatrudnienia, które ukończyły 30 lat.W webinarium weźmie udział przedstawicielka Urzędu Miasta Włocławek (partnera projektu pt. „Dotacja na start”), bezpośrednio zajmująca się realizacją projektu. Opowie o warunkach jakie należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie i zakończyć go sukcesem – założeniem własnej firmy.

Projekt obejmuje wsparcie finansowe oraz szkolenia z zagadnień prawnych, finansowych i marketingowych przygotowujących do prowadzenia firmy. Każdy uczestnik projektu skorzysta z doradztwa przy przygotowaniu biznes planu.

Program dostępny jest tutaj

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  i uzyskanie potwierdzenia.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania linku.

W przypadku trudności w wypełnieniu zgłoszenia prosimy o kontakt
telefoniczny 54 235 67 12.

 Zapowiedź!

Kolejne planowane spotkanie/webinarium dotyczyło będzie szkoleń dla osób niepracujących i zatrudnionych. Zainteresowanych udziałem w webinarium proszę o kontakt już dziś pod numerem 54 235 67 21. Chętnych zawiadomimy o terminie spotkania.

 

Serdecznie zapraszamy!

Warsztat refleksyjny

/2509-warsztat-refleksyjny-3.html
W dniu 22 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgło [...]

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki pt. „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli m.in. członkowie LGD, przedstawiciele Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, wójtowie/burmistrzowie gmin członkowskich, pracownicy oraz przedstawiciele ZW. Spotkanie prowadziła  Pani Anna Mówińska. Podczas spotkania omówiony został  finansowy i rzeczowy przebieg wdrażania LSR , poziom zaplanowanych i osiąganych wskaźników w projektach  wybieranych. Zastanawiano się nad wprowadzeniem zmian w procedurach i kryteriach wyboru projektów. Refleksji poddano również skuteczność działań biura oraz o możliwości dotarcia do większej grupy odbiorców. Dyskusja dotyczyła zmian jakie należałoby wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizować cele LSR. W podsumowaniu warsztatu zostały omówione wnioski które zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu z realizacji LSR. 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

/2508-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-w-biurze-lgd-3.html
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór otwarty na wo [...]

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy: Pracownik administracyjno – biurowy.

  1. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Dobra organizacja pracy.
  3. Komunikatywność.
  4. Umiejętność samodzielnej pracy.
  5. Znajomość oprogramowania MS Office.

Czytaj więcej...

Informacja o posiedzeniu Rady

/2505-informacja-o-posiedzeniu-rady-4.html
W dniach 25-26.02.2021r., 01.03.2021r. oraz 03.03.2021r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłow [...]

W dniach 25-26.02.2021r., 01.03.2021r. oraz 03.03.2021r. w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantu w konkursie 1/2020/EFRR/PG w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zakres tematyczny  WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Typ projektu: Wsparcie  inwestycyjne  mikro  i  małych  przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające  konkurencyjność  przedsiębiorstwa,  związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, zgodnie z procedurą wyboru operacji.

Załączniki:

UWAGA do konkursu 1/2020/EFFRR/PG

/2501-uwaga-do-konkursu-1-2020-effrr-pg.html
Zakres tematyczny: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Stowarzyszenie Lokalna G [...]

Zakres tematyczny:
WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  informuje,  o wydłużeniu 60 dniowego terminu na wybór i ocenę Grantobiorców. Terminu ten - z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków jaka wpłynęła do LGD (55 wniosków), jak również złożoność i obszerność dokumentacji oraz  utrudnione i nieprzewidywalne warunki związane z sytuacją epidemiczną, został wydłużony o 30 dni kalendarzowych tj. do 4 marca 2021r

Obowiązkowy załącznik do konkursu 5/2020

/2500-obowiazkowy-zalacznik-do-konkursu-5-2020.html
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik należy prz [...]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik należy przygotować w oparciu o obowiązujący aktualny wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcją wypełniania (odnoszącą się do części D formularza).

Załączniki:

RODO – Załącznik obowiązkowy do naboru 5/2020 - podejmowanie działalności gospodarczej

/2499-rodo-zalacznik-obowiazkowy-do-naboru-5-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html
W związku ze zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejściem w życie z dniem [...]

W związku ze zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie 2016/679) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących).

W załączeniu wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2:

Załączniki:

Nowe formularze umów i aneksów dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania LEADER

/2495-nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader.html
Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umo [...]

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szkolenie z biznesplanu - Premia

/2494-szkolenie-z-biznesplanu-premia.html
W związku z ogłoszeniem konkursu z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie [...]

W związku z ogłoszeniem konkursu z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w dniu 11.01.2021 r. organizuje szkolenie online z zakresu biznesplanu w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) po złożeniu formularza  rekrutacyjnego pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 6 stycznia 2021r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2020

/2493-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-6-2021.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinanso [...]

bez tytulu 903abStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 6/2020

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-406/20

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby pracy,

- aktywizacja  społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.2: Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR 1: Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD))

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,

osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

          

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki dokona oceny i wyboru projektów  w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze. Minimalna ilość punktów przyznanych podczas oceny wniosków – 23 pkt. zgodnie z Kryteriami wyboru operacji.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 072 338,49 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu -10 000 zł.


Czytaj więcej

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 4

Wczoraj 69

W tym tygodniu 292

W tym miesiącu 292

Odwiedzin ogółem 107569

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska