Kujawiaki.pl

JAKIE KONKURSY W TYM ROKU

DSC 0104 KopiaStowarzyszenie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie dwóch konkursów. Pierwszy z nich na budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych. Na ten konkurs LGD przeznaczyło środki wysokości prawie 2 100 000zł. Drugi konkurs z kwotą ponad 1500 000 zł na realizację zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

DZIAŁANIA LGD

IMG 0216LGD działa w oparciu o Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2014 -2020. W dokumencie tym zostały wyznaczone trzy cele, które wynikają z lokalnych uwarunkowań i stanowią wizję rozwoju obszaru LGD. Pierwszy cel skierowany jest na działania z zakresu wspierania przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR. Drugi to zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD. Cel trzeci to działania z zakresu turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku. LGD zaplanowało wiele działań, których realizacja ma spowodować osiągnięcie celów określonych w LSR.

Czytaj więcej: DZIAŁANIA LGD

WYBORY WŁADZ STOWARZYSZENIA NA NOWĄ KADENCJĘ

DSC07146W sierpniu br. zostały przeprowadzone wybory władz Stowarzyszenia na nową kadencję. Wybrano Zarząd w następującym składzie: Roman Nowakowski – Prezes Zarządu, Jarosław Grabczyński i Hanna Piastowska –Wiceprezesi Zarządu oraz członkowie Marek Klimkiewicz, Grzegorz Ochmański, Marek Wiliński, Zbigniew Słomski, Barbara Marta Kołodziejska, Marek Dorabiała, Ewa Braszkiewicz, Larysa Krzyżańska, Stanisław Adamczyk, Eugeniusz Gołembiewski, Stanisław Sadowski. Ponadto wybrano również Radę (w składzie: Agnieszka Świątkowska, Adam Ciesielski, Anna Molewska, Ewa Adamczewska, Paweł Janusz Małas, Krzysztof Wrzesiński, Patryk Wasielewski, Seweryn Hołtyn, Jadwiga Błaszkiewicz, Irena Muszyńska, Sławomir Terpiński, Zbigniew Piotrkowski, Zdzisław Szadkowski, Mirosław Piotr Wojtczak) oraz Komisje rewizyjną (w składzie: Leszek Skalski, Gabriela Majewska, Marek Kwieciński, Marcin Czarniak, Andrzej Ulczycki, Marcin Rybka, Paweł Twardowski).

Zmarł burmistrz Lubrańca, Krzysztof Wrzesiński. Miał 58 lat.

dsc00340Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy w piątek -16 września 2016r., Krzysztofa Wrzesińskiego burmistrza pięciu kadencji, wieloletniego członka naszego Stowarzyszenia, Przewodniczącego Rady LGD, społecznika i kolegę. 

Rodzinie i bliskim Krzysztofa Wrzesińskiego, Zarząd Stowarzyszenia, pracownicy biura oraz wszyscy członkowie Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki składają najszczersze kondolencje.

INFORMACJA

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną a chciałabyś/chciałbyś skorzystać z doradztwa pracownika biura LGD - dowiedzieć się więcej o celach LSR, możliwościach ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach funduszy, jakimi dysponuje LGD. Możesz umówić się na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem biura.

Kontakt do biura LGD: tel. 54 284 66 69, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 30 sierpnia 2016 roku  o godz. 13-tej    w budynku  Choceńskiego  Centrum Kultury- Biblioteka w Choceniu   przy ul. Świerczewskiego 29 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Piknik

DSC 0159Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniu 4 czerwca 2016 roku w Runowie Krajeńskim  uczestniczyło w VI Pikniku LEADER. Gospodarzem imprezy było Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna” i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W pikniku, jak co roku wzięły udział Lokalne Grupy Działania z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej: Piknik

MIODOBRANIE NA KUJAWACH

afisz skansen 2016Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza na pierwszy w tym roku festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi” pt. „Miodobranie na Kujawach”, który odbędzie się w dniu 26 czerwca (niedziela), w godz. 15.00-18.00, na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski.

Pomysłodawcą imprezy poświęconej miodobraniu jest p. Bogumił Pawłowski – Prezes Koła Pszczelarzy z Lubienia Kujawskiego, propagator pszczelarstwa w regionie.

Program zapowiada się interesująco. Po raz pierwszy w skansenie w Kłóbce wystąpią Zespoły Folklorystyczne „Kurpiowszczyzna” i „Kurpiaki” z Kurpiów – regionu, gdzie bartnictwo istniało już w XV wieku, było najbardziej rozpowszechnionym i prawdopodobnie najwcześniejszym na tych terenach stałym zajęciem miejscowej ludności. Głównym tematem prezentowanego przez nich widowiska będą dawne zwyczaje bartnicze na Kurpiach i sposób, w jaki uzyskiwano, czyli podbierano miód.

Czytaj więcej: MIODOBRANIE NA KUJAWACH

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Uprzejmie zawiadamiamy, iż dnia 15 CZERWCA 2016r. (środa) o godz. 13-tej   budynku Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Umowa ramowa podpisana !!!!

DSC1Szanowni Państwo z radością informujemy, iż dnia 19 maja 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowę w imieniu Stowarzyszenia podpisał Prezes Zarządu Roman Nowakowski i Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska, a w imieniu Zarządu Województwa Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko –Pomorskiego i Sławomir Kopyść – członek zarządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Czytaj więcej: Umowa ramowa podpisana !!!!

LSR na nowy okres programowania wybrana !

W dniach 12 i 27 kwietnia b.r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. oceny i wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), podczas których dokonano oceny wszystkich LSR.
Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia b.r podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ogłoszonego przez Zarząd Województwa w dniu 9.10.2015 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).

Czytaj więcej: LSR na nowy okres programowania wybrana !


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020