POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Władze Stowarzyszenia

http://www.kujawiaki.pl/wladze-stowarzyszenia.html
 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki   L.p. Imię i nazwisk [...]

 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki 

 L.p. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Nazwa reprezentowanej gminy Reprezentowany sektor
1. Roman Nowakowski Prezes Zarządu Choceń publiczny
2. Marek Klimkiewicz Członek Zarządu Boniewo publiczny
3. Marek Wiliński Członek Zarządu Lubień Kujawski publiczny
4. Zbigniew Słomski Członek Zarządu Fabianki publiczny
5. Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu Lubraniec publiczny
6. Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu Chodecz publiczny
7. Marek Dorabiała Członek Zarządu Izbica Kujawska publiczny
8. Ewa Braszkiewicz Członek Zarządu Włocławek publiczny
9. Grzegorz Ochmański Członek Zarządu Brześć Kujawski społeczny
10. Hanna Piastowska Wiceprezes Zarządu Choceń społeczny
11 Larysa Krzyżańska Członek Zarządu Lubanie publiczny
12 Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu Miasto Kowal Publiczny
13 Stanisław Adamczyk  Członek Zarządu Kowal Publiczny 
14 Stanisław Sadowski  Członek Zarządu Baruchowo Publiczny 

 

 Członkowie Rady

 L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1 Agnieszka Świątkowska Choceń  Publiczny 
2 Adam Ciesielski  Boniewo Publiczny 
3 Anna Molewska Chodecz Gospodarczy
4 Ewa Adamczewska Izbica Kujawska Gospodarczy 
5 Paweł Janusz Małas  Brześć Kujawski Publiczny 
6 Marek Wiesław Góreczny   Lubraniec Publiczny 
7 Krzysztof Lach Lubień Kujawski  Mieszkaniec
8 Seweryn Hołtyn Lubanie Mieszkaniec
9 Jadwiga Błaszkiewicz Fabianki Gospodarczy
10 Irena Muszyńka Włocławek Społeczny
11 Sławomir Terpiński Baruchowo Społeczny
12 Zbigniew Piotrkowski Kowal Mieszkaniec 
13 Zdzisław Szadkowski Kowal Miasto Gospodarczy
14 Mirosław Piotr Wojtczak  Choceń  Gospodarczy

  

Członkowie Komisji Rewizyjnej 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanej gminy

Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego

1.

Andrzej Ulczycki

Lubanie

społeczny

2.

Marcin Rybka

Fabianki

społeczny

3.

Leszek Skalski

Choceń

społeczny

4.

Marcin Dawid Czarniak

Lubraniec

społeczny

5.

Gabriela Majewska

Boniewo

społeczny

6.

Marek Kwieciński

Chodecz

społeczny

7.

Paweł Twardowski

Włocławek

społeczny

 

Członkowie Komitetu 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanej gminy

Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego

1.

Magdalena Szychulska

Choceń

społeczny

2.

Tadeusz Nowicki

Fabianki

gospodarczy

3.

Magdalena Wojciechowska-Kmieć

Boniewo

społeczny

4.

Grzegorz Kierzkowski

Chodecz

gospodarczy

5.

Emilia Sulczyńska

Izbica Kujawska

publiczny

6.

Paweł Małas

Brześć Kujawski

społeczny

7.

Jacek Pańka

Lubraniec

gospodarczy

8.

Dariusz Deicki

Lubień Kujawski

społeczny

9.

Katarzyna Kosińska

Lubanie

publiczny

10.

Aneta Kręcicka

Włocławek

publiczny

11.

Jerzy Ciesielski

Boniewo

społeczny

12.

Jarosław Pawlak

Choceń

gospodarczy

 

 

Lista  Członków Stowarzyszenia/Walne Zgromadzenie  Członków 

L.p.  

Nazwisko/Nazwa

Osoba reprezentująca

Sektor

1. Gmina Choceń Roman Nowakowski publiczny
2. Agnieszka Świątkowska   publiczny
3. Hanna Piastowska   publiczny
4. Leszek Skalski   społeczny
5. Mirosław Piotr Wojtczak   gospodarczy
6. Aneta Hoffman   społeczny
7. Tomasz Hoffman   społeczny
8. Magdalena Szychulska   społeczny
9. Armida Kujawa rybak mnieszkaniec
10. Marek  Kujawa rybak mieszkaniec
11. Rada Kobiet Gminy Choceń Halina Makowska społeczny
12. Ireneusz Makowski rybak gospodarczy
13. Urszula Pawlak rybak społeczny
14. Jarosław Pawlak rybak mieszkaniec
15. Wojciech Grzybowski rybak społeczny
16. Łukasz Okulski rybak społeczny
17. Katarzyna Okulska rybak społeczny
18. Stanisław Filipiak rybak społeczny
19. Roman Biliński rybak społeczny
20. Michał Świątkowski rybak społeczny
21. Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka Ariel Malinowski publiczny
22. Grochowina Piotr   gospodarczy
23. Grochowina Ewelina   społeczny
 24  Piotr Lewandowicz   społeczny
25 Gmina Boniewo Marek Klimkiewicz publiczny
25. Anna Kozłowska   publiczny
27. Zbigniew Łuczak   mieszkaniec
28. Adam Ciesielski   publiczny
29. Gabriela Majewska   społeczny
30. Katarzyna Banasiak rybak społeczny
31. Piotr Banasiak rybak społeczny
32. Jerzy Ciesielski rybak społeczny
33. Monika Mikicka rybak społeczny
34. Magdalena Wojciechowska-Kmieć   mieszkaniec
35. Stanisław Woźniak rybak społeczny
36. Zdzisława Bywalska   publiczny
37. Anna Grunt   publiczny
38. Katarzyna Zakrzewska Klimkiewicz   gospodarczy
39. Joanna Witkowska- Kracińska   społeczny
10. Aleksandra Woźniak   publiczny
41. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo Stanisław Łukaszewski społeczny
42. Gmina Chodecz Jarosław Grabczyński publiczny
43. Anna Molewska   gospodarczy
44. Marek Kwieciński   społeczny
45. Halina Krajewska   gospodarczy
46. Robert Drzewiecki   publiczny
47. Marek Sikorski rybak społeczny
48. Agnieszka Sikorska rybak społeczny
49. Grzegorz Kierzkowski rybak gospodarczy
50. Ireneusz Wojciechowski rybak mieszkaniec
51. Grzegorz Makowiecki rybak publiczny
52. Benedykt Nowakowski   społeczny
53. OSP w Chodczu Jan Buczkowski społeczny
54. Gmina i Miasto Izbica Kujawska Marek Dorabiała publiczny
55. Mirosław Matusiak   publiczny
56. Agata Szmudzińska   publiczny
57. Emilia Sulczyńska   publiczny
58. Wojciech Graczyk   społeczny
59. Ewa Adamczewska   gospodarczy
60. Stowarzyszenie Idea Młodych Krzysztof Sulczyński społeczny
61. Gmina Brześć Kujawski Wojciech Zawidzki publiczny
62. Paweł Janusz Małas   publiczny
63. Grzegorz Ochmański   publiczny
64. Renata Anna Kozicka   publiczny
65. Tomasz Chymkowski   mieszkaniec
66. Bożena Witkowska rybak społeczny
67. Wiesław Witkowski   gospodarczy
68. Mariola Lewandowska rybak społeczny
69. Bernard Lewandowski rybak społeczny
70. OSP w Brześciu Kujawskim Marcin Bartłomiej Janusz społeczny
71. Gmina i Miasto Lubraniec Stanisław Piotr Budzyński publiczny
72. Barbara Marta Kołodziejska   mieszkaniec
73. Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych Małgorzata Magdalena Wrzesińska społeczny
74. Marcin Dawid Czarniak   publiczny
75. Kazimierz Magos   gospodarczy
76. Jadwiga Muchowicz rybak społeczny
77. Andrzej Muchowicz rybak społeczny
78. Zdzisława Jakubowska rybak społeczny
79. Zofia Pańka rybak społeczny
80. Jacek Pańka rybak społeczny
81. Anna Pawłowska   społeczny
82. Mirosław Lewandowski   społeczny
83. Marek Wiesław Góreczny     publiczny
84. Gmina Lubień Kujawski Marek Wiliński publiczny
85. Teresa Jankowska   gospodarczy
86. Mirosław Gawłowski   społeczny
87. Mieczysław Stanisław Gientka   społeczny
88. Halina Lubasińska   społeczny
89. Elżbieta Deicka rybak społeczny
90. Dariusz Deicki rybak społeczny
91. Piotr Seklecki rybak społeczny
92. Bogumił Hrabia   społeczny
93. Krzysztof Lach   mieszkaniec
94. Klub Sportowy "Lubienianka" Patryk Wasielewski społeczny
95. Gmina Lubanie Larysa Krzyżańska publiczny
96. Michał Chaberski   społeczny
97. Seweryn Hołtyn   mieszkaniec
98. Andrzej Ulczycki   społeczny
99. Katarzyna Kosińska   publiczny
100. Mirosław Niemczyk   społeczny
101. Grażyna Lambarska   gospodarczy
102. Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie - "LTP" Lubanie w Lubaniu Jan Dzioba społeczny
103. Gmina Fabianki Zbigniew Słomski publiczny
104. Beata Obielecka   społeczny
105. Andrzej Kwaśniewski   miezkaniec
106. Dorota Białkowska   publiczny
107. Jadwiga Błaszkiewicz   gospodarczy
108. Marcin Rybka   publiczny
109. Tadeusz Nowicki rybak gospodarczy
110. STOWARZYSZENIE OTWARTE SERCA  W SZPETALU GÓRNYM Zofia Chojnacka społeczny
 111. Stowarzyszenie  Bezpieczne i Zdrowe Nasiegniewo    Waldemar  Kuta społeczny
112. Gmina Włocławek Ewa Braszkiewicz publiczny
113. Magdalena Korpolak- Komorowska   społeczny
114. Roman Gołębiewski   społeczny
115. Paweł Twardowski   gospodarczy
116. Aneta Kręcicka   publiczny
117. Jarosław Masłowski rybak społeczny
118. Maria Staranowicz  rybak społeczny
119. Maria Masłowska rybak społeczny
120. Andrzej Masłowski rybak społeczny
121. Sławomir Piasecki   mieszkaniec
122. Zespół Folkrorystyczny "Kruszynioki" Irena Muszyńska społeczny
123. Paweł Szameta   społeczny
124. Piotr Szameta   społeczny
125. Gmina Baruchowo Stanisław Sadowski publiczny
126. Roman Tomaszewski   gospodarczy
127. Stowarzyszenie dla pokoleń "Rodzina" Sławomir Terpiński społeczny
128. Zofia Rempalska   mieszkaniec
129. Gmina Kowal Stanisław Adamczyk publiczny
130 Sylwester Szprengiel   gospodarczy
131 Zbigniew Piotrkowski   mieszkaniec
132. Edward Dominikowski   społeczny
133. Eugeniusz Kwiatkowski   mieszkaniec
134. OSP w Grabkowie Szatkowski Stanisław społeczny
135. Gmina Miasto Kowal Eugeniusz Gołembiewski publiczny
136. Zdzisław Szadkowski   gospodarczy
137. Aktywny Kowal Jadwiga Śpibida społeczny
138. Karol Bednarek   mieszkaniec
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 31 gości

Dzisiaj 158

Wczoraj 95

W tym tygodniu 345

W tym miesiącu 1210

Odwiedzin ogółem 55486

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska