POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Władze Stowarzyszenia

http://www.kujawiaki.pl/wladze-stowarzyszenia.html
Lista członków   Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na dzień 15.10.2019 r. [...]
Lista członków   Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na dzień 15.10.2019 r.
L.p.  Imie i nazwisko/Nazwa Osoba reprezentująca Funkcja w LGD Sektor Data przyjęcia do Stowarzyszenia
1. Gmina Choceń Roman Nowakowski Prezes Zarządu publiczny 30.12.2008
2. Agnieszka Świątkowska   Członek Rady społeczny Członek założyciel
3. Hanna Piastowska   Wiceprezes Zarządu społeczny 12.04.2012
4. Mirosław Piotr Wojtczak   Członek Rady gospodarczy Członek założyciel
5. Aneta Hoffman   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
6. Tomasz Hoffman   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
7. Magdalena Szychulska   Przewodnicząca Komitetu społeczny 16.11.2011
8. Armida Kujawa   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
9. Marek Kujawa   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
10. Rada Kobiet Gminy Choceń Ilona Walczak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
11. Ireneusz Makowski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
12. Urszula Pawlak   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
13. Jarsław Pawlak   Członek zwyczajny mieszkaniec 22.02.2010
14. Wojciech Grzybowski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
15. Łukasz Okulski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
16. Katarzyna Okulska   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
17. Stanisław Filipiak   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
18. Roman Biliński   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
19. Michał Świątkowski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
20. Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka Ariel Malinowski Członek zwyczajny publiczny 24.07.2013
21. Piotr Grochowina   Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
22. Ewelina Grochowina   Członek zwyczajny społeczny 08.06.2015
23. Piotr Lewandowicz   Członek Komisji Rewizyjnej publiczny 30.08.2016
24. Gmina Boniewo Marek Klimkiewicz Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
25. Anna Kozłowska   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
26. Zbigniew Łuczak   Członek zwyczajny mieszkaniec 18.08.2008
27. Adam Ciesielski   Członek Rady społeczny Członek założyciel
28. Gabriela Majewska   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny Członek założyciel
29. Katarzyna Banasiak   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
30. Piotr Banasiak   Członek zwyczajny społeczny 22.02.210
31. Jerzy Ciesielski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
32. Monika Mikicka   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
33. Magdalena Wojciechowska-Kmieć   Członek zwyczajny mieszkaniec 22.02.2010
34. Stanisław Woźniak   Członek Komitetu społeczny 22.02.2010
35. Zdzisława Bywalska   Członek zwyczajny społeczny 12.04.2012
36. Anna Grunt   Członek zwyczajny społeczny 12.04.2012
37. Katarzyna Zakrzewska Klimkiewicz   Członek zwyczajny gospodarczy 18.06.2012
38. Joanna Witkowska- Kracińska   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
39. Aleksandra Woźniak   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
40. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo Stanisław Łukaszewski Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
41. Gmina Chodecz Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu publiczny Członek założyciel
42. Anna Molewska   Członek zwyczajny gospodarczy Członek założyciel
43. Marek Kwieciński   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny Członek założyciel
44. Halina Krajewska   Członek zwyczajny gospodarczy 18.08.2008
45. Robert Drzewiecki   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
46. Marek Sikorski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
47. Agnieszka Sikorska   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
48. Grzegorz Kierzkowski   Członek Komitetu społeczny 22.02.2010
49. Ireneusz Wojciechowski   Członek zwyczajny mieszkaniec 22.02.2010
50. Grzegorz Makowiecki   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
51. Benedykt Nowakowski   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
52. OSP w Chodczu Jan Buczkowski Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
53. Turbiak Zbigniew   Członek Rady gospodarczy 29.08.2019
54. Gmina i Miasto Izbica Kujawska Marek Dorabiała Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
55. Mirosław Matusiak   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
56. Emilia Sulczyńska   Członek Komitetu społeczny 18.08.2008
57. Agata Szmudzińska   Członek zwyczajny publiczny 19.10.2015
58. Wojciech Graczyk   Członek zwyczajny społeczny 22.03.2013
59. Ewa Adamczewska   Członek Rady gospodarczy 08.06.2015
60. Stowarzyszenie Idea Młodych Krzysztof Sulczyński Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
61. Jarsław Pałczyński   Członek zwyczajny społeczny 30.08.2016
62. Gmina Brześć Kujawski Tomasz Chymkowski Członek zwyczajny publiczny 30.12.2008
63. Paweł Janusz Małas   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
64. Grzegorz Ochmański   Członek Zarządu społeczny Członek założyciel
65. Renata Anna Kozicka   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
66. Bożena Witkowska   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
67. Wiesław Witkowski   Członek zwyczajny gospodarczy 22.02.2010
68. Mariola Lewandowska   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
69. Bernard Lewandowski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
70. OSP w Brześciu Kujawskim Marcin Bartłomiej Janusz Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
71. Wioletta Jabłóńska   Członek Rady mieszkaniec 20.12.2018
72. Gmina i Miasto Lubraniec Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
73. Barbara Marta Kołodziejska   Członek zwyczajny mieszkaniec Członek założyciel
74. Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych Małgorzata Magdalena Wrzesińska Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
75. Marcin Dawid Czarniak   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny Członek założyciel
76. Kazimierz Magos   Członek zwyczajny gospodarczy 18.08.2008
77. Jadwiga Muchowicz   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
78. Andrzej Muchowicz   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
79. Zdzisława Jakubowska   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
80. Zofia Pańka   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
81. Jacek Pańka   Członek Komitetu społeczny 22.02.2010
82. Anna Pawłowska   Członek zwyczajny społeczny 18.06.2012
83. Mirosław Lewandowski   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
84. Marek Wiesław Góreczny   Członek Rady publiczny 13.02.2017
85. Gmina Lubień Kujawski Marek Wiliński Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
86. Teresa Jankowska   Członek zwyczajny gospodarczy Członek założyciel
87. Mirosław Gawłowski   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
88. Mieczysław Stanisław Gientka   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
89. Halina Lubasińska   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
90. Elżbieta Deicka   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
91. Dariusz Deicki   Członek Komitetu społeczny 22.02.2010
92. Piotr Seklecki   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
93. Bogumił Hrabia   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
94. Klub Sportowy "Lubienianka" Patryk Wasielewski Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
95. Krzysztof Lach   Członek Rady mieszkaniec 09.03.2018
96. Gmina Lubanie Larysa Krzyżańska Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
97. Michał Chaberski   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
98. Andrzej Ulczycki   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny 18.08.2008
99. Mirosław Niemczyk   Członek zwyczajny społeczny 27.11.2013
100. Seweryn Hołtyn   Członek zwyczajny mieszkaniec 23.11.2015
101. Grażyna Lambarska   Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
102. Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie - "LTP" Lubanie w Lubaniu Jan Dzioba Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
103. Piotr Rolirad   Członek Rady mieszkaniec 29.08.2019
104. Gmina Fabianki Zbigniew Słomski Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
105. Beata Obielecka   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
106. Andrzej Kwaśniewski   Członek zwyczajny miezkaniec 18.08.2008
107. Dorota Białkowska   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
108. Jadwiga Błaszkiewicz   Członek Rady gospodarczy 18.08.2008
109. Marcin Rybka   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny 20.05.2010
110. Tadeusz Nowicki              Członek Komitetu gospodarczy 22.02.2010
111. STOWARZYSZENIE "OTWARTE SERCA" W SZPETALU GÓRNYM Zofia Chojnacka Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
112. Stowarzyszenie Bezpieczne i Zdrowe Nasiegniewo Waldemar Kuta Członek zwyczajny społeczny 30.08.2016
113. Gmina Włocławek Magdalena Korpolak- Komorowska Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
114. Roman Gołębiewski   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
115. Paweł Twardowski   Członek zwyczajny gospodarczy 18.08.2008
116. Aneta Kręcicka   Członek Komitetu publiczny 22.02.2010
117. Jarosław Masłowski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
118. Maria Staranowicz   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
119. Maria Masłowska   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
120. Andrzej Masłowski   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
121. Sławomir Piasecki   Członek zwyczajny mieszkaniec 24.07.2013
122. Zespół Folkrorystyczny "Kruszynioki" Irena Muszyńska Członek Rady społeczny 12.04.2012
123. Paweł Szameta   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
124. Piotr Szameta   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
125. Katarzyna Knasiak   Członek zwyczajny publiczny 11.01.2019
126. Gmina Baruchowo Stanisław Sadowski Członek Zarządu publiczny 08.06.2015
127. Roman Tomaszewski   Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
128. Stowarzyszenie dla pokoleń "Rodzina" Sławomir Terpiński Członek Rady społeczny 08.06.2015
129. Zofia Rempalska   Członek zwyczajny mieszkaniec 08.06.2015
130. Gmina Kowal Stanisław Adamczyk Członek Zarządu publiczny 08.06.2015
131. Sylwester Szprengiel   Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
132. Edward Dominikowski   Członek zwyczajny społeczny 08.06.2015
133. Eugeniusz Kwiatkowki   Członek zwyczajny mieszkaniec 08.06.2015
134. Zbidniew Piotrowski   Członek zwyczajny mieszkaniec 19.10.2015
135. OSP W Grabkowie Szatkowski Stanisław Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
136. Kamil Olszewski   Członek Rady mieszkaniec 28.08.2019
137. Gmina Miasto Kowal Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu publiczny 08.06.2015
138. Zdzisław Szadkowski   Członek Rady gospodarczy 08.06.2015
139. Aktywny Kowal Jadwiga Śpibida Członek zwyczajny społeczny 08.06.2015
140. Karol Bednarek   Członek zwyczajny mieszkaniec 08.06.2015 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki 

 L.p. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Nazwa reprezentowanej gminy Reprezentowany sektor
1. Roman Nowakowski Prezes Zarządu Choceń publiczny
2. Marek Klimkiewicz Członek Zarządu Boniewo publiczny
3. Marek Wiliński Członek Zarządu Lubień Kujawski publiczny
4. Zbigniew Słomski Członek Zarządu Fabianki publiczny
5. Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu Lubraniec publiczny
6. Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu Chodecz publiczny
7. Marek Dorabiała Członek Zarządu Izbica Kujawska publiczny
8. Magdalena Korpolak- Komorowska Członek Zarządu Włocławek publiczny
9. Grzegorz Ochmański Członek Zarządu Brześć Kujawski społeczny
10. Hanna Piastowska Wiceprezes Zarządu Choceń społeczny
11 Larysa Krzyżańska Członek Zarządu Lubanie publiczny
12 Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu Miasto Kowal Publiczny
13 Stanisław Adamczyk  Członek Zarządu Kowal Publiczny 
14 Stanisław Sadowski  Członek Zarządu Baruchowo Publiczny 

 

Członkowie Rady stan na 15.10.2019
       
 L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1 Agnieszka Świątkowska Choceń  Publiczny 
2 Adam Ciesielski  Boniewo Publiczny 
3 Zbigniew Turbiak Chodecz Gospodarczy
4 Ewa Adamczewska Izbica Kujawska Gospodarczy 
5 Wioletta Jabłońska Brześć Kujawski Publiczny 
6 Marek Wiesław Góreczny   Lubraniec Publiczny 
7 Krzysztof Lach Lubień Kujawski  Mieszkaniec
8 Piotr Rolirad Lubanie Mieszkaniec
9 Jadwiga Błaszkiewicz Fabianki Gospodarczy
10 Irena Muszyńka Włocławek Społeczny
11 Sławomir Terpiński Baruchowo Społeczny
12 Kamil Olszewski Kowal Mieszkaniec 
13 Zdzisław Szadkowski Kowal Miasto Gospodarczy
14 Mirosław Piotr Wojtczak  Choceń  Gospodarczy

Członkowie Komisji Rewizyjnej stan na 15.10.2019
L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1. Andrzej Ulczycki Lubanie społeczny
2. Marcin Rybka Fabianki społeczny
3. Piotr Lewandowicz Choceń społeczny
4. Marcin Dawid Czarniak Lubraniec społeczny
5. Gabriela Majewska Boniewo społeczny
6. Marek Kwieciński Chodecz społeczny
7. Paweł Twardowski Włocławek społeczny
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 23

Wczoraj 132

W tym tygodniu 227

W tym miesiącu 980

Odwiedzin ogółem 73542

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska