POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Władze Stowarzyszenia

http://www.kujawiaki.pl/wladze-stowarzyszenia.html
 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki   L.p. Imię i nazwisk [...]

 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki 

 L.p. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Nazwa reprezentowanej gminy Reprezentowany sektor
1. Roman Nowakowski Prezes Zarządu Choceń publiczny
2. Marek Klimkiewicz Członek Zarządu Boniewo publiczny
3. Marek Wiliński Członek Zarządu Lubień Kujawski publiczny
4. Zbigniew Słomski Członek Zarządu Fabianki publiczny
5. Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu Lubraniec publiczny
6. Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu Chodecz publiczny
7. Marek Dorabiała Członek Zarządu Izbica Kujawska publiczny
8. Magdalena Korpolak- Komorowska Członek Zarządu Włocławek publiczny
9. Grzegorz Ochmański Członek Zarządu Brześć Kujawski społeczny
10. Hanna Piastowska Wiceprezes Zarządu Choceń społeczny
11 Larysa Krzyżańska Członek Zarządu Lubanie publiczny
12 Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu Miasto Kowal Publiczny
13 Stanisław Adamczyk  Członek Zarządu Kowal Publiczny 
14 Stanisław Sadowski  Członek Zarządu Baruchowo Publiczny 

 

 Członkowie Rady

 L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1 Agnieszka Świątkowska Choceń  Publiczny 
2 Adam Ciesielski  Boniewo Publiczny 
3 Anna Molewska Chodecz Gospodarczy
4 Ewa Adamczewska Izbica Kujawska Gospodarczy 
5 Wioletta Jabłońska Brześć Kujawski Publiczny 
6 Marek Wiesław Góreczny   Lubraniec Publiczny 
7 Krzysztof Lach Lubień Kujawski  Mieszkaniec
8 Seweryn Hołtyn Lubanie Mieszkaniec
9 Jadwiga Błaszkiewicz Fabianki Gospodarczy
10 Irena Muszyńka Włocławek Społeczny
11 Sławomir Terpiński Baruchowo Społeczny
12 Zbigniew Piotrkowski Kowal Mieszkaniec 
13 Zdzisław Szadkowski Kowal Miasto Gospodarczy
14 Mirosław Piotr Wojtczak  Choceń  Gospodarczy

  

Członkowie Komisji Rewizyjnej 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanej gminy

Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego

1.

Andrzej Ulczycki

Lubanie

społeczny

2.

Marcin Rybka

Fabianki

społeczny

3.

Leszek Skalski

Choceń

społeczny

4.

Marcin Dawid Czarniak

Lubraniec

społeczny

5.

Gabriela Majewska

Boniewo

społeczny

6.

Marek Kwieciński

Chodecz

społeczny

7.

Paweł Twardowski

Włocławek

społeczny

 

Członkowie Komitetu 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanej gminy

Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego

1.

Magdalena Szychulska

Choceń

społeczny

2.

Tadeusz Nowicki

Fabianki

gospodarczy

3.

Magdalena Wojciechowska-Kmieć

Boniewo

społeczny

4.

Grzegorz Kierzkowski

Chodecz

gospodarczy

5.

Emilia Sulczyńska

Izbica Kujawska

publiczny

6.

Paweł Małas

Brześć Kujawski

społeczny

7.

Jacek Pańka

Lubraniec

gospodarczy

8.

Dariusz Deicki

Lubień Kujawski

społeczny

9.

Katarzyna Kosińska

Lubanie

publiczny

10.

Aneta Kręcicka

Włocławek

publiczny

11.

Jerzy Ciesielski

Boniewo

społeczny

12.

Jarosław Pawlak

Choceń

gospodarczy

 

 

Lista  Członków Stowarzyszenia/Walne Zgromadzenie  Członków 

L.p.  

Nazwisko/Nazwa

Osoba reprezentująca

Sektor

1. Gmina Choceń Roman Nowakowski publiczny
2. Agnieszka Świątkowska   publiczny
3. Hanna Piastowska   publiczny
4. Leszek Skalski   społeczny
5. Mirosław Piotr Wojtczak   gospodarczy
6. Aneta Hoffman   społeczny
7. Tomasz Hoffman   społeczny
8. Magdalena Szychulska   społeczny
9. Armida Kujawa rybak mnieszkaniec
10. Marek  Kujawa rybak mieszkaniec
11. Rada Kobiet Gminy Choceń Ilona Walczak
społeczny
12. Ireneusz Makowski rybak gospodarczy
13. Urszula Pawlak rybak społeczny
14. Jarosław Pawlak rybak mieszkaniec
15. Wojciech Grzybowski rybak społeczny
16. Łukasz Okulski rybak społeczny
17. Katarzyna Okulska rybak społeczny
18. Stanisław Filipiak rybak społeczny
19. Roman Biliński rybak społeczny
20. Michał Świątkowski rybak społeczny
21. Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka Ariel Malinowski publiczny
22. Grochowina Piotr   gospodarczy
23. Grochowina Ewelina   społeczny
 24  Piotr Lewandowicz   społeczny
25 Gmina Boniewo Marek Klimkiewicz publiczny
25. Anna Kozłowska   publiczny
27. Zbigniew Łuczak   mieszkaniec
28. Adam Ciesielski   publiczny
29. Gabriela Majewska   społeczny
30. Katarzyna Banasiak rybak społeczny
31. Piotr Banasiak rybak społeczny
32. Jerzy Ciesielski rybak społeczny
33. Monika Mikicka rybak społeczny
34. Magdalena Wojciechowska-Kmieć   mieszkaniec
35. Stanisław Woźniak rybak społeczny
36. Zdzisława Bywalska   publiczny
37. Anna Grunt   mieszkaniec
38. Katarzyna Zakrzewska Klimkiewicz   gospodarczy
39. Joanna Witkowska- Kracińska   społeczny
40. Aleksandra Woźniak   publiczny
41. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo Stanisław Łukaszewski społeczny
42. Gmina Chodecz Jarosław Grabczyński publiczny
43. Anna Molewska   gospodarczy
44. Marek Kwieciński   społeczny
45. Halina Krajewska   gospodarczy
46. Robert Drzewiecki   mieszkaniec
47. Marek Sikorski rybak społeczny
48. Agnieszka Sikorska rybak społeczny
49. Grzegorz Kierzkowski rybak gospodarczy
50. Ireneusz Wojciechowski rybak mieszkaniec
51. Grzegorz Makowiecki rybak publiczny
52. Benedykt Nowakowski   społeczny
53. OSP w Chodczu Jan Buczkowski społeczny
54. Gmina i Miasto Izbica Kujawska Marek Dorabiała publiczny
55. Mirosław Matusiak   publiczny
56. Agata Szmudzińska   publiczny
57. Emilia Sulczyńska   publiczny
58. Wojciech Graczyk   społeczny
59.
60.
Ewa Adamczewska
Jarosław Pałczyński
  gospodarczy
mieszkaniec
61. Stowarzyszenie Idea Młodych Krzysztof Sulczyński społeczny
62. Gmina Brześć Kujawski Tomasz Chymkowski publiczny
63. Paweł Janusz Małas   mieszkaniec
64. Grzegorz Ochmański   publiczny
65. Renata Anna Kozicka   publiczny
66. Wioletta Jabłońska
  publiczny
67. Bożena Witkowska rybak społeczny
68. Wiesław Witkowski   gospodarczy
69. Mariola Lewandowska rybak społeczny
70. Bernard Lewandowski rybak społeczny
70. OSP w Brześciu Kujawskim Marcin Bartłomiej Janusz społeczny
72. Gmina i Miasto Lubraniec Stanisław Piotr Budzyński publiczny
73. Barbara Marta Kołodziejska   mieszkaniec
74. Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych Małgorzata Magdalena Wrzesińska społeczny
75. Marcin Dawid Czarniak   mieszkaniec
76. Kazimierz Magos   gospodarczy
77. Jadwiga Muchowicz rybak społeczny
78. Andrzej Muchowicz rybak społeczny
79. Zdzisława Jakubowska rybak społeczny
80. Zofia Pańka rybak społeczny
81. Jacek Pańka rybak społeczny
82. Anna Pawłowska   społeczny
83. Mirosław Lewandowski   społeczny
84. Marek Wiesław Góreczny     publiczny
85. Gmina Lubień Kujawski Marek Wiliński publiczny
86. Teresa Jankowska   gospodarczy
87. Mirosław Gawłowski   społeczny
88. Mieczysław Stanisław Gientka   społeczny
89. Halina Lubasińska   społeczny
90. Elżbieta Deicka rybak społeczny
91. Dariusz Deicki rybak społeczny
92. Piotr Seklecki rybak społeczny
93. Bogumił Hrabia   społeczny
94. Krzysztof Lach   mieszkaniec
95. Klub Sportowy "Lubienianka" Patryk Wasielewski społeczny
96. Gmina Lubanie Larysa Krzyżańska publiczny
97. Michał Chaberski   społeczny
98. Seweryn Hołtyn   mieszkaniec
99. Andrzej Ulczycki   społeczny
100. Katarzyna Kosińska   publiczny
101. Mirosław Niemczyk   społeczny
102. Grażyna Lambarska   gospodarczy
103. Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie - "LTP" Lubanie w Lubaniu Jan Dzioba społeczny
104. Gmina Fabianki Zbigniew Słomski publiczny
105. Beata Obielecka   społeczny
106. Andrzej Kwaśniewski   miezkaniec
107 Dorota Białkowska   publiczny
108. Jadwiga Błaszkiewicz   gospodarczy
109. Marcin Rybka   publiczny
110. Tadeusz Nowicki rybak gospodarczy
111. STOWARZYSZENIE OTWARTE SERCA  W SZPETALU GÓRNYM Zofia Chojnacka społeczny
 112. Stowarzyszenie  Bezpieczne i Zdrowe Nasiegniewo    Waldemar  Kuta społeczny
113. Gmina Włocławek Magdalena Korpolak-Komorowska publiczny
114.  Katarzyna Knasiak   publiczny 
115. Roman Gołębiewski   społeczny
116. Paweł Twardowski   gospodarczy
117. Aneta Kręcicka   mieszkaniec
118. Jarosław Masłowski rybak społeczny
119. Maria Staranowicz  rybak społeczny
120. Maria Masłowska rybak społeczny
121. Andrzej Masłowski rybak społeczny
122. Sławomir Piasecki   mieszkaniec
123. Zespół Folkrorystyczny "Kruszynioki" Irena Muszyńska społeczny
124. Paweł Szameta   społeczny
125. Piotr Szameta   społeczny
126. Gmina Baruchowo Stanisław Sadowski publiczny
127. Roman Tomaszewski   gospodarczy
128. Stowarzyszenie dla pokoleń "Rodzina" Sławomir Terpiński społeczny
129. Zofia Rempalska   mieszkaniec
130. Gmina Kowal Stanisław Adamczyk publiczny
131 Sylwester Szprengiel   gospodarczy
132 Zbigniew Piotrkowski   mieszkaniec
133. Edward Dominikowski   społeczny
134. Eugeniusz Kwiatkowski   mieszkaniec
135. OSP w Grabkowie Szatkowski Stanisław społeczny
136. Gmina Miasto Kowal Eugeniusz Gołembiewski publiczny
137. Zdzisław Szadkowski   gospodarczy
138. Aktywny Kowal Jadwiga Śpibida społeczny
139. Karol Bednarek   mieszkaniec
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 15

Wczoraj 39

W tym tygodniu 102

W tym miesiącu 1238

Odwiedzin ogółem 67467

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska