POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Władze Stowarzyszenia

http://www.kujawiaki.pl/wladze-stowarzyszenia.html
 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki   L.p. Imię i nazwisk [...]

 Członkowie Zarządu LGD Dorzecza Zgłowiączki 

 L.p. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Nazwa reprezentowanej gminy Reprezentowany sektor
1. Roman Nowakowski Prezes Zarządu Choceń publiczny
2. Marek Klimkiewicz Członek Zarządu Boniewo publiczny
3. Marek Wiliński Członek Zarządu Lubień Kujawski publiczny
4. Zbigniew Słomski Członek Zarządu Fabianki publiczny
5. Stanisław Piotr Budzyński Członek Zarządu Lubraniec publiczny
6. Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu Chodecz publiczny
7. Marek Dorabiała Członek Zarządu Izbica Kujawska publiczny
8. Magdalena Korpolak- Komorowska Członek Zarządu Włocławek publiczny
9. Grzegorz Ochmański Członek Zarządu Brześć Kujawski społeczny
10. Hanna Piastowska Wiceprezes Zarządu Choceń społeczny
11 Larysa Krzyżańska Członek Zarządu Lubanie publiczny
12 Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu Miasto Kowal Publiczny
13 Stanisław Adamczyk  Członek Zarządu Kowal Publiczny 
14 Stanisław Sadowski  Członek Zarządu Baruchowo Publiczny 

 

 Członkowie Rady

 L.p. Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej gminy Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego
1 Agnieszka Świątkowska Choceń  Publiczny 
2 Adam Ciesielski  Boniewo Publiczny 
3 Anna Molewska Chodecz Gospodarczy
4 Ewa Adamczewska Izbica Kujawska Gospodarczy 
5 Wioletta Jabłońska Brześć Kujawski Publiczny 
6 Marek Wiesław Góreczny   Lubraniec Publiczny 
7 Krzysztof Lach Lubień Kujawski  Mieszkaniec
8 Seweryn Hołtyn Lubanie Mieszkaniec
9 Jadwiga Błaszkiewicz Fabianki Gospodarczy
10 Irena Muszyńka Włocławek Społeczny
11 Sławomir Terpiński Baruchowo Społeczny
12 Zbigniew Piotrkowski Kowal Mieszkaniec 
13 Zdzisław Szadkowski Kowal Miasto Gospodarczy
14 Mirosław Piotr Wojtczak  Choceń  Gospodarczy

  

Członkowie Komisji Rewizyjnej 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanej gminy

Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego

1.

Andrzej Ulczycki

Lubanie

społeczny

2.

Marcin Rybka

Fabianki

społeczny

3.

Leszek Skalski

Choceń

społeczny

4.

Marcin Dawid Czarniak

Lubraniec

społeczny

5.

Gabriela Majewska

Boniewo

społeczny

6.

Marek Kwieciński

Chodecz

społeczny

7.

Paweł Twardowski

Włocławek

społeczny

 

Członkowie Komitetu 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanej gminy

Sektor, którego przedstawicielem jest członek organu decyzyjnego

1.

Magdalena Szychulska

Choceń

społeczny

2.

Tadeusz Nowicki

Fabianki

gospodarczy

3.

Magdalena Wojciechowska-Kmieć

Boniewo

społeczny

4.

Grzegorz Kierzkowski

Chodecz

gospodarczy

5.

Emilia Sulczyńska

Izbica Kujawska

publiczny

6.

Paweł Małas

Brześć Kujawski

społeczny

7.

Jacek Pańka

Lubraniec

gospodarczy

8.

Dariusz Deicki

Lubień Kujawski

społeczny

9.

Katarzyna Kosińska

Lubanie

publiczny

10.

Aneta Kręcicka

Włocławek

publiczny

11.

Jerzy Ciesielski

Boniewo

społeczny

12.

Jarosław Pawlak

Choceń

gospodarczy

 

 

Lista członków / Walme Zebranie Członków
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki   na dzień 01.09.2019 r.

L.p.  Imie i nazwisko/Nazwa Osoba reprezentująca Funkcja w LGD Sektor Data przyjęcia do Stowarzyszenia
1. Gmina Choceń Roman Nowakowski Prezes Zarządu publiczny 30.12.2008
2. Agnieszka Świątkowska   Członek Rady społeczny Członek założyciel
3. Hanna Piastowska   Wiceprezes Zarządu społeczny 12.04.2012
4. Leszek Skalski   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny Członek założyciel
5. Mirosław Piotr Wojtczak   Członek Rady gospodarczy Członek założyciel
6. Aneta Hoffman   Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
7. Tomasz Hoffman   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
8. Magdalena Szychulska   Przewodnicząca Komitetu społeczny 16.11.2011
9. Armida Kujawa rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
10. Marek Kujawa rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
11. Rada Kobiet Gminy Choceń Ilona Walczak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
12. Ireneusz Makowski rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
13. Urszula Pawlak rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
14. Jarsław Pawlak rybak Członek zwyczajny mieszkaniec 22.02.2010
15. Wojciech Grzybowski rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
16. Łukasz Okulski rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
17. Katarzyna Okulska rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
18. Stanisław Filipiak rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
19. Roman Biliński rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
20. Michał Świątkowski rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
21. Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka Ariel Malinowski Członek zwyczajny publiczny 24.07.2013
22. Piotr Grochowina   Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
23. Ewelina Grochowina   Członek zwyczajny społeczny 08.06.2015
24. Piotr Lewandowicz   Członek zwyczajny publiczny 30.08.2016
25. Gmina Boniewo Marek Klimkiewicz Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
26. Anna Kozłowska   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
27. Zbigniew Łuczak   Członek zwyczajny mieszkaniec 18.08.2008
28. Adam Ciesielski   Członek Rady społeczny Członek założyciel
29. Gabriela Majewska   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny Członek założyciel
30. Katarzyna Banasiak rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
31. Piotr Banasiak rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.210
32. Jerzy Ciesielski rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
33. Monika Mikicka rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
34. Magdalena Wojciechowska-Kmieć   Członek zwyczajny mieszkaniec 22.02.2010
35. Stanisław Woźniak rybak Członek Komitetu społeczny 22.02.2010
36. Zdzisława Bywalska   Członek zwyczajny społeczny 12.04.2012
37. Anna Grunt   Członek zwyczajny społeczny 12.04.2012
38. Katarzyna Zakrzewska Klimkiewicz   Członek zwyczajny gospodarczy 18.06.2012
39. Joanna Witkowska- Kracińska   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
40. Aleksandra Woźniak   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
41. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo Stanisław Łukaszewski Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
42. Gmina Chodecz Jarosław Grabczyński Wiceprezes Zarządu publiczny Członek założyciel
43. Anna Molewska   Członek Rady gospodarczy Członek założyciel
44. Marek Kwieciński   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny Członek założyciel
45. Halina Krajewska   Członek zwyczajny gospodarczy 18.08.2008
46. Robert Drzewiecki   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
47. Marek Sikorski rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
48. Agnieszka Sikorska rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
49. Grzegorz Kierzkowski rybak Członek Komitetu społeczny 22.02.2010
50. Ireneusz Wojciechowski rybak Członek zwyczajny mieszkaniec 22.02.2010
51. Grzegorz Makowiecki rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
52. Benedykt Nowakowski   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
53. OSP w Chodczu Jan Buczkowski Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
54. Turbiak Zbigniew   Członek zwyczajny gospodarczy 29.08.2019
55. Gmina i Miasto Izbica Kujawska Marek Dorabiała Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
56. Mirosław Matusiak   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
57. Emilia Sulczyńska   Członek Komitetu społeczny 18.08.2008
58. Agata Szmudzińska   Członek zwyczajny publiczny 19.10.2015
59. Wojciech Graczyk   Członek zwyczajny społeczny 22.03.2013
60. Ewa Adamczewska   Członek Rady gospodarczy 08.06.2015
61. Stowarzyszenie Idea Młodych Krzysztof Sulczyński Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
62. Jarsław Pałczyński   Członek zwyczajny społeczny 30.08.2016
63. Gmina Brześć Kujawski Tomasz Chymkowski Członek zwyczajny publiczny 30.12.2008
64. Paweł Janusz Małas   Członek Rady/ Członek Komitetu społeczny Członek założyciel
65. Grzegorz Ochmański   Członek Zarządu społeczny Członek założyciel
66. Renata Anna Kozicka   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
67. Bożena Witkowska rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
68. Wiesław Witkowski   Członek zwyczajny gospodarczy 22.02.2010
69. Mariola Lewandowska rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
70. Bernard Lewandowski rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
71. OSP w Brześciu Kujawskim Marcin Bartłomiej Janusz Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
72. Wioletta Jabłóńska   Członek zwyczajny mieszkaniec 20.12.2018
73. Gmina i Miasto Lubraniec Krzysztof Wrzesiński Członek Rady publiczny 30.12.2008
74. Barbara Marta Kołodziejska   Członek Zarządu mieszkaniec Członek założyciel
75. Stowarzyszenie Lubraniecka Inicjatywa Ludzi Aktywnych Małgorzata Magdalena Wrzesińska Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
76. Marcin Dawid Czarniak   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny Członek założyciel
77. Kazimierz Magos   Członek zwyczajny gospodarczy 18.08.2008
78. Jadwiga Muchowicz rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
79. Andrzej Muchowicz rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
80. Zdzisława Jakubowska rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
81. Zofia Pańka rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
82. Jacek Pańka rybak Członek Komitetu społeczny 22.02.2010
83. Anna Pawłowska   Członek zwyczajny społeczny 18.06.2012
84. Mirosław Lewandowski   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
85. Marek Wiesław Góreczny   Członek Rady publiczny 13.02.2017
86. Gmina Lubień Kujawski Marek Wiliński Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
87. Teresa Jankowska   Członek zwyczajny gospodarczy Członek założyciel
88. Mirosław Gawłowski   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
89. Mieczysław Stanisław Gientka   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
90. Halina Lubasińska   Członek zwyczajny społeczny Członek założyciel
91. Elżbieta Deicka rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
92. Dariusz Deicki rybak Członek Komitetu społeczny 22.02.2010
93. Piotr Seklecki rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
94. Bogumił Hrabia   Członek zwyczajny społeczny 24.07.2013
95. Klub Sportowy "Lubienianka" Patryk Wasielewski Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
96. Krzysztof Lach   Członek Rady mieszkaniec 09.03.2018
97. Gmina Lubanie Larysa Krzyżańska Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
98. Michał Chaberski   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
99. Andrzej Ulczycki   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny 18.08.2008
100. Katarzyna Kosińska   Członek Komitetu publiczny 22.02.2010
101. Mirosław Niemczyk   Członek zwyczajny społeczny 27.11.2013
102. Seweryn Hołtyn   Członek Rady mieszkaniec 23.11.2015
103. Grażyna Lambarska   Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
104. Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie - "LTP" Lubanie w Lubaniu Jan Dzioba Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
105. Rolirad Piotr   Członek zwyczajny społeczny 29.08.2019
106. Gmina Fabianki Zbigniew Słomski Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
107. Beata Obielecka   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
108. Andrzej Kwaśniewski   Członek zwyczajny miezkaniec 18.08.2008
109. Dorota Białkowska   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
110. Jadwiga Błaszkiewicz   Członek Rady gospodarczy 18.08.2008
111. Marcin Rybka   Członek Komisji Rewizyjnej społeczny 20.05.2010
112. Tadeusz Nowicki            rybak Członek Komitetu gospodarczy 22.02.2010
113. STOWARZYSZENIE "OTWARTE SERCA" W SZPETALU GÓRNYM Zofia Chojnacka Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
114. Stowarzyszenie Bezpieczne i Zdrowe Nasiegniewo Waldemar Kuta Członek zwyczajny społeczny 30.08.2016
115. Gmina Włocławek Magdalena Korpolak- Komorowska Członek Zarządu publiczny 30.12.2008
116. Roman Gołębiewski   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
117. Paweł Twardowski   Członek zwyczajny gospodarczy 18.08.2008
118. Aneta Kręcicka   Członek Komitetu publiczny 22.02.2010
119. Jarosław Masłowski rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
120. Maria Staranowicz rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
121. Maria Masłowska rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
122. Andrzej Masłowski rybak Członek zwyczajny społeczny 22.02.2010
123. Sławomir Piasecki   Członek zwyczajny mieszkaniec 24.07.2013
124. Zespół Folkrorystyczny "Kruszynioki" Irena Muszyńska Członek Rady społeczny 12.04.2012
125. Paweł Szameta   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
126. Piotr Szameta   Członek zwyczajny społeczny 18.08.2008
127. Katarzyna Knasiak   Członek zwyczajny publiczny 11.01.2019
128. Gmina Baruchowo Stanisław Sadowski Członek Zarządu publiczny 08.06.2015
129. Roman Tomaszewski   Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
130. Stowarzyszenie dla pokoleń "Rodzina" Sławomir Terpiński Członek Rady społeczny 08.06.2015
131. Zofia Rempalska   Członek zwyczajny mieszkaniec 08.06.2015
132. Gmina Kowal Stanisław Adamczyk Członek Zarządu publiczny 08.06.2015
133. Sylwester Szprengiel   Członek zwyczajny gospodarczy 08.06.2015
134. Edward Dominikowski   Członek zwyczajny społeczny 08.06.2015
135. Eugeniusz Kwiatkowki   Członek zwyczajny mieszkaniec 08.06.2015
136. Zbidniew Piotrowski   Członek Rady mieszkaniec 19.10.2015
137. OSP W Grabkowie Szatkowski Stanisław Członek zwyczajny społeczny 16.07.2015
138. Gmina Miasto Kowal Eugeniusz Gołembiewski Członek Zarządu publiczny 08.06.2015
139. Zdzisław Szadkowski   Członek Rady gospodarczy 08.06.2015
140. Aktywny Kowal Jadwiga Śpibida Członek zwyczajny społeczny 08.06.2015
141. Karol Bednarek   Członek zwyczajny mieszkaniec 08.06.2015
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 3

Wczoraj 63

W tym tygodniu 291

W tym miesiącu 1074

Odwiedzin ogółem 70658

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska