Szkolenie/ spotkanie informacyjne do konkursu 10/2019 - rewitalizacja

http://www.kujawiaki.pl/2309-szkolenie-spotkanie-informacyjne-do-konkursu-10-2019-rewitalizacja.html
100%auto
W dniu 09.01.2020 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wnioskó [...] W dniu 09.01.2020 roku obyło się szkolenie/ spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach osi 7- Działania infrastrukturalne przyczyniające się do   rewitalizacji społeczno- gospodarczej miejscowości – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych- zmierzające do ożywienia społeczno- gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Przedmiotem szkolenia były:
Lokalne kryteria wyboru operacji RPO 7,
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji,
Listę warunków udzielenia wsparcia oraz analizę wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na   lata 2014-2020.