2 szkolenia/spotkania informacyjne w ramach ogłoszonych dwóch konkursów z osi 11 RPO WK-P 2014-2020

http://www.kujawiaki.pl/2327-2-szkolenia-spotkania-informacyjne-w-ramach-ogloszonych-dwoch-konkursow-z-osi-11-rpo-wk-p-2014-2020.html
W dniach 14 – 15  stycznia 2020 r. w biurze Stowarzyszenia odbyły się 2 szkolenia/spotkania [...]

W dniach 14 – 15  stycznia 2020 r. w biurze Stowarzyszenia odbyły się 2 szkolenia/spotkania informacyjne w ramach ogłoszonych dwóch konkursów z osi 11 RPO WK-P 2014-2020. 

 W dniu 14 stycznia szkolenie dotyczyło ogłoszonego naboru 1/2019/EFS/PG z zakresu kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, natomiast w dniu 15 stycznia spotkanie obejmowało tematykę w ramach naboru 2/2019/EFS/PG z zakresu usług wzajemnościowych , samopomocowych; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.

 

W ramach szkoleń zostały uczstnikom przekazane informacje w następującym zakresie:

  • Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
  • Informacje dotyczące wypełniania wniosku oraz załącznika
  • Kryteria wyboru


Galeria zdjęć:
2 szkolenia/spotkania informacyjne w ramach ogłoszonych dwóch konkursów z osi 11 RPO WK-P 2014-2020
2 szkolenia/spotkania informacyjne w ramach ogłoszonych dwóch konkursów z osi 11 RPO WK-P 2014-2020
2 szkolenia/spotkania informacyjne w ramach ogłoszonych dwóch konkursów z osi 11 RPO WK-P 2014-2020
2 szkolenia/spotkania informacyjne w ramach ogłoszonych dwóch konkursów z osi 11 RPO WK-P 2014-2020