Informacja dla beneficjentów – wzór oferty cenowej

http://www.kujawiaki.pl/2436-informacja-dla-beneficjentow-wzor-oferty-cenowej.html
W związku z pojawiającymi się pytaniami od osób ubiegających się o wsparcie w ramach poddział [...]

W związku z pojawiającymi się pytaniami od osób ubiegających się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 2014-2020 jak powinna wyglądać oferta cenowa, informujemy, iż wzór takiej oferty znajduje się poniżej oraz w zakładce Wdrażanie LSR 2014-2020 – Materiały dla beneficjentów – Inne dokumenty.

Załączniki: