Szkolenie/spotkanie informacyjne dotyczące naboru 3/2021/EFS/PG

http://www.kujawiaki.pl/2656-szkolenie-spotkanie-informacyjne-dotyczace-naboru-3-2021-efs-pg.html
W dniu 04 stycznia 2022 roku w biurze LGD w Choceniu odbyło się spotkanie/szkolenie informacyjne d [...]

W dniu 04 stycznia 2022 roku w biurze LGD w Choceniu odbyło się spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące naboru 3/2021/EFS/PG z zakresu kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.

Na szkoleniu przekazane zostały uczestnikom informacje w następującym zakresie:

- zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem,

- kryteria wyboru grantobiorców,

- informacje dotyczące wypełniana wniosku o powierzenie grantu i załączników.