Konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju

http://www.kujawiaki.pl/40-konkurs-na-wybor-lokalnych-grup-dzialania-do-realizacji-lokalnych-strategii-rozwoju.html
W dniu 30.06.2009 r. rozstrzygnięto konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokal [...]

W dniu 30.06.2009 r. rozstrzygnięto konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju. Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, w tym Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki” przygotowany przy współpracy Firmy INNOVA CONSULTING z Torunia zajął na liście rankingowej pierwsze miejsce i uzyskał 195 punktów w trakcie oceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nasza Lokalna Grupa Działania została tym samym wybrana do realizacji lokalnej strategii rozwoju uchwałą Zarządu Województwa!

Sukces w konkursie jest zwieńczeniem ogromnej ilości pracy, którą w ostatnim roku musieli wykonać przedstawiciele naszej społeczności, skupionej w trójsektorowym partnerstwie złożonym z przedstawicieli instytucji publicznych, społecznych i gospodarczych oraz w dużej mierze członkowie lokalnej grupy działania, za co bardzo dziękujemy. Osobne podziękowania chcielibyśmy skierować do Wójtów i Burmistrzów Gmin tworzących obszar LGD, tj. Gmin Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek, którzy okazali ogromne wsparcie przy tworzeniu struktur LGD i opracowywaniu wniosku oraz strategii.

Dziękujemy serdecznie za współpracę i zachęcamy do dalszych działań związanych z realizacją i wdrażaniem LSR!

http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/