Posiedzenia komitetu LSROR

http://www.kujawiaki.pl/inne-dokumenty/posiedzenia-komitetu.html