POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane

http://www.kujawiaki.pl/2044-pierwsze-umowy-z-grantobiorcami-podpisane-2.html
W dniach 29 i 31 stycznia 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu. W imi [...] W dniach 29 i 31 stycznia 2019r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki umowy z Grantobiorcami podpisali: Prezes Zarządu Roman Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Hanna Piastowska oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Grabczyński. Umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Konkurs został ogłoszony 12 września 2018 r. Projekty dotyczą działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,         w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
- kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
- inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Alokacja wynosiła 600 000,00 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w ramach naboru wynosiła 465 085,71 zł. Wnioski złożyło 9 grantobiorców, na łączną kwotę dofinansowania 440 692,56 zł. Każdy grantobiorca otrzymał dofinansowanie. Projekty objęte grantem rozpoczną tego roku i obejmą wsparciem łącznie 93 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar LSR oraz 35 osób z ich otoczenia. Wśród pierwszych Grantobiorców znaleźli się:
  1. Miasto i Gmina Chodecz, tytuł projektu: Prowadzenie działań aktywizacyjnych dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego;
  2. Miasto i Gmina Chodecz, tytuł projektu: Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego;
  3. Choceńskie Centrum Kultury, tytuł projektu: Biblioteka - Klub młodzieżowy w Choceniu dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  4. Gmina Izbica Kujawska, tytuł projektu: Zajęcia teatralne dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach klubu młodzieżowego;
  5. Stowarzyszenie „AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI”, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI” dla dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  6. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „Inspiracja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  7. Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego, tytuł projektu: Klub młodzieżowy „Fantazja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  8. Gminne Towarzystwo Sportowe Unia Choceń, tytuł projektu: Klub Młodzieżowy UNICI dla dzieci i młodzieży;
  9. Gmina Brześć Kujawski Klub Młodzieżowy ZIELONA WYSPA, tytuł projektu: zajęcia sportowo, tytuł projektu: rekreacyjne.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w kolejnych naborach, natomiast naszym grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji projektów.


Galeria zdjęć:
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane
Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane
Polecane artykuły:

Stowarzyszenie podpisało umowę na dofinansowanie projektu WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI

W dniu 26 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki podpisało umowę o dofinansowanie Projektu WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI współfinansowanego z Europejskiego [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ra [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 24

Wczoraj 59

W tym tygodniu 265

W tym miesiącu 1299

Odwiedzin ogółem 69196

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska