Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

WSPARCIE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PROW)

http://www.kujawiaki.pl/2563-wsparcie-na-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-prow.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w związku z realizacją Celu  ogólnego 1 Wspieranie [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w związku z realizacją Celu  ogólnego 1 Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR oraz Celu szczegółowego 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD w II połowie 2021 roku ogłosi konkurs na Rozwój działalności gospodarczej . Zakres ten jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - działanie LEADER – rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 100 000,00 złotych.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych do których zalicza się m.in.:

-           zakup robót budowlanych lub usług;

-           zakup nowych maszyn i wyposażenia,

które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne dla osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

O pomoc finansową można ubiegać się, gdy spełnione są poniższe warunki :

-           miejsce oznaczone adresem pod którym podmiot wykonuje działalność gospodarczą, wpisane jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

-           podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność

-           utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzymanie tego miejsca przez okres 3 lat;

-           podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie Premii, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;

-           operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

-           planowana operacja musi być zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi Lokalnej Strategii Rozwoju

Wnioskodawca jest oceniany według lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie których są przyznawane punkty. Do wyboru projektu potrzebna jest minimalna ilość punktów – 15.

Największe szanse na dofinansowanie będą miały operacje z największą ilością punktów. W ramach tego zakresu można ich uzyskać nawet 65. Aktualne kryteria wyboru operacji są zawsze zamieszczone wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem na rozwój działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD pod numerem telefonu 54 284 66 69.

 

Polecane artykuły:

Konkurs Agricola - Syn Ziemi.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie ponownie wyróżnić  najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz aktywne kobiety poprzez ogłoszenie kolejnej edycji konkursu Agricola – [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach dział [...]
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 20

Wczoraj 76

W tym tygodniu 312

W tym miesiącu 1546

Odwiedzin ogółem 137333

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska