• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Wieś, czy globalna wioska- weźmy udział w badaniu!

/532-wies-czy-globalna-wioska-wezmy-udzial-w-badaniu.html
Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na [...]

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności.

Czytaj więcej...

Przedmurze brzeskie zostanie zrewitalizowane

/535-przedmurze-brzeskie-zostanie-zrewitalizowane.html
Realizacja poszczególnych zadań w ramach osi 4 „Po Ryby” ma na celu poprawę ilościową i jak [...]

Realizacja poszczególnych zadań w ramach osi 4 „Po Ryby” ma na celu poprawę ilościową i jakościową infrastruktury obszarów zależnych od rybactwa. Jedną z takich inwestycji  jest rewitalizacja Brześcia Kujawskiego poprzez zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta. Całkowity koszt realizacji tego zdania wynosi  ponad 1 mln 350 tys. zł. Jak tłumaczą władze gminy, realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zabytkowego miasta, co pozwoli przyciągnąć w ten rejon turystów, a w konsekwencji zwiększy się ilość imprez o charakterze kulturalnym sprzyjających integracji mieszkańców gminy. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną roboty rozbiórkowe. Obejmą one rozbiórkę murków i starej płyty amfiteatru wraz ze schodami  terenowymi. Roboty budowlane polegać będą na budowie schodów, małej architektury, ścieku nasypowego i ogrodzenia. Przewidziano również wykonanie prac , których celem jest kształtowanie terenów zielonych. Polegać one będą na wycince drzew i krzewów, wykonaniu nowych nasadzeń, trawników, ścieżek żwirowych oraz pielęgnacji nasadzeń w rocznym okresie gwarancyjnym.
Inwestycja otrzyma wsparcie w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”. 

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

/530-informacja-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa.html
Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mamy przyjemność z [...]

Szanowni Państwo,

W imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mamy przyjemność zaprosić Państwa do podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w obszarze działań Osi 4 Leader.

               Zwracamy się zatem z prośbą o przekazanie informacji Wnioskodawcom, którzy zechcą podzielić się zrealizowanymi na obszarze funkcjonowania Państwa LGD, w obecnym okresie programowania wyróżniającymi się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej, projektami.

 

Czytaj więcej...

Pochwalmy się tym, co mamy!

/534-pochwalmy-sie-tym-co-mamy.html
To tytuł projektu, na który Ochotnicza Straż Pożarna z Chocenia otrzyma dofinansowanie za pośre [...]

To tytuł projektu, na który Ochotnicza Straż Pożarna z Chocenia otrzyma dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach programu „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”.  Projekt polega na promocji obszaru objętego LSROR Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zostanie zrealizowany podczas spotkania promocyjnego zaplanowanego na luty 2013 roku. Podczas spotkania wystąpią czterej prelegenci. Przedstawiciele z muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przeprowadzą prezentację na temat skansenu w Kłóbce oraz przygotują pokaz robienia masła. Przewidziano również wystąpienie prelegenta historyka, który przedstawi historię obszaru objętego Lokalną strategią Rozwoju Obszarów Rybackich.  Z kolei przedstawiciel z Włocławskiej Informacji Turystycznej przedstawi wystąpienie dotyczące ciekawych miejsc z terenu obszaru LSROR. Będzie również prelegent ekolog, który przygotuje wystąpienie dotyczące ekologii na obszarze objętym LSROR. W trakcie wystąpień twórcy ludowi będą prowadzić warsztaty. A po zakończeniu wykładów odbędzie się degustacja potraw charakterystycznych dla obszaru objętego LSROR. Promocje zakończą występy artystyczne.
Przed spotkaniem promocyjnym ogłoszony zostanie konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Pochwalmy się tym, co mamy”. Nagrody za wykonane prace zostaną wręczone w lutym. Wartość projektu wynosi około 20 tys. zł.

Altanka dla turystów ze wsparciem LGR

/533-altanka-dla-turystow-ze-wsparciem-lgr.html
Jednym z beneficjantów programu PO Ryby jest pan  Makowski  Ireneusz z Siewierska, w gminie Choce [...]

Jednym z beneficjantów programu PO Ryby jest pan  Makowski  Ireneusz z Siewierska, w gminie Choceń, który otrzyma dofinansowanie w ramach programu „Wzmacnianie konkurencyjności …”. Wsparcie, które mieszkaniec gminy Choceń otrzyma za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Dorzecza Zgłowiączki zostanie przeznaczone na budowę małej infrastruktury turystycznej  na terenie będącym własnością beneficjenta. Ireneusz Makowski planuje zakupić i  zamontować altanę nad stawem, wybudować drogę dojazdową oraz miejsca postojowe.  Infrastruktura ma być wykorzystywana do organizacji zawodów sportowych, w tym zawodów wędkarskich na molo, w których udział wezmą zarówno miejscowi rybacy, jak i ich rodziny i turyści. Beneficjent zapewnia, że przewiduje również organizację imprez kulturowych z udziałem lokalnych zespołów ludowych oraz zespołów młodzieżowych. – Tym samym należy podkreślić, że wybudowane w ramach operacji obiekty będą pełnić funkcje sportową, rekreacyjną, turystyczną i kulturalna- napisał Ireneusz Makowski we wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne!

/529-zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne.html
Zaproszenie na spotkanie informacyjne - pobierz tutaj

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - pobierz tutaj

Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku

/528-dziedzictwo-kulturowe-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-wsparcie-opieki-nad-zabytkami-w-2012-roku.html
Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzuje się bogactwem materialnego dziedzictwa kulturowego. [...]

Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzuje się bogactwem materialnego dziedzictwa kulturowego. W regionie występują obszary specyficzne pod względem cech kulturowych, między innymi, słynąca z architektury gotyckiej ziemia chełmińska czy obszar związany z dziedzictwem Piastów i zabytkami architektury romańskiej - Kujawy i Pałuki. Ponadto w krajobraz kultury województwa doskonale wpisują się mniejsze obiekty sakralne, posiadające bogatą historię i wielowiekową tradycję, które uzupełniają ofertę kulturalno-turystyczną województwa. Część właśnie tych obiektów, stanowiących charakterystyczne dla województwa budowle, została objęta zakresem Projektu. Przedsięwzięcie pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku” którego pomysłodawcą i Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie ma na celu ochronę i zachowanie obiektów sakralnych i kulturalnych województwa. Stan techniczny tych zabytków nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału kulturowego regionu, będącego przedmiotem zainteresowania turystów. Wiele obiektów znajduje się w złym stanie, co jest wynikiem wieloletnich zaniedbań w zakresie infrastruktury obiektu. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz remontowo-budowlanych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, co docelowo wpłynie na wykorzystanie potencjału województwa, zwiększenie atrakcyjności kulturowo-turystycznej regionu oraz ochronę i zachowanie dziedzictwa materialnego województwa. Projekt ma charakter projektu partnerskiego. Zaplanowano do zrealizowania 125 zadań dotyczących prac remontowo-budowlanych w zabytkach nieruchomych oraz prac konserwatorskich zabytków ruchomych i nieruchomych.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu szkolenia dla beneficjentów programu Po Ryby

/527-zmiana-terminu-szkolenia-dla-beneficjentow-programu-po-ryby.html
Uprzejmie informujemy o zmianie terminu dwudniowego szkolenia organizowanego przez Urząd Marszałko [...]

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu dwudniowego szkolenia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla beneficjentów PO RYBY oraz podmiotów, których wnioski są w trakcie procedowania w Samorządzie Województwa (potencjalni beneficjenci) w zakresie „Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

Nowa data to 13-14 grudnia 2012 roku. Szkolenie odbędzie się w miejscowości Przysiek koło Torunia. 

Geocaching na obszarze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki

/526-geocaching-na-obszarze-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki zamierza podjąć działania, które pozwolą na rozwój i [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki zamierza podjąć działania, które pozwolą na rozwój idei  Geocachingu na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

Geocaching to gra terenowa polegająca na poszukiwaniu „skarbów” przy użyciu odbiorników GPS. „Skarby” to tzw. geocache („kesze”) najczęściej plastikowe, wodoodporne pudełka z upominkiem  i dzienniczkiem, w którym notowany jest fakt odkrycia skrzynki. Istnieje ich wiele rodzajów np. „skrzynka typu Quiz”, która wymaga rozwiązania zagadki, jej wynikiem są współrzędne do ukrytego „skarbu”. Uczestnicy gry kontaktują się ze sobą za pomocą specjalnych portali internetowych, gdzie zostawiają współrzędne oraz wskazówki uatrakcyjniające poszukiwanie skrzynek. Tam też odnotowują swoje osiągnięcia, zbierając punkty do rankingu geocacherów.  Geocaching to wymarzony sposób na połączenie techniki z ruchem na świeżym powietrzu, przeznaczony dla osób w każdym wieku, łączący ludzi z całego świata.

Czytaj więcej...

Szkolenie z Małych Projektów

/525-szkolenie-z-malych-projektow.html
Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu [...]

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu dnia 17 grudnia 2012 roku organizuje szkolenie z Małych Projektów.  Jest to działanie, które ma na celu poprawę jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Czytaj więcej...

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
ul. Włocławska16, 87-850 Choceń

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 15 gości

Dzisiaj 7

Wczoraj 35

W tym tygodniu 151

W tym miesiącu 777

Odwiedzin ogółem 45559

Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska