Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Ochrona Środowiska


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/ochrona-srodowiska.html
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzym [...]

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Pomoc przyznawana jest na:
1.    Inwestycje melioracyjne związane z:

 • rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych,
 • ochroną przeciwpowodziową,
 • regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizacje programu małej retencji,
 • ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej – z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.

2.    Budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych.
3.    Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych.
4.    Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000.
5.    Renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.
6.    Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.
7.    Remont lub odbudowę budynków lub budowli. Remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej.
8.    Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.
Przykłady możliwych do realizacji operacji:

 • utrzymanie zbiorników wodnych, ochrona przeciwpowodziowa,
 • inwestycje związane z przywracaniem stanu naturalnego zbiornikom wodnym,
 • ochrona gatunków ryb,
 • zabezpieczanie kąpieliska.

Kto może ubiegać się o pomoc?
W tym działaniu beneficjentem może być:

 • sektor gospodarczy,
 • sektor społeczny,
 • sektor publiczny.

Jaka jest forma , wysokość i poziom pomocy?

 • Poziom pomocy finansowej może maksymalnie wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych operacji,
 • Maksymalna wartość pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi 2 mln zł,
 • Pomoc na jedną operacje nie może przekroczyć 1 mln zł.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 40

Wczoraj 49

W tym tygodniu 186

W tym miesiącu 1267

Odwiedzin ogółem 156540

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska