Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Restrukturyzacja


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/restrukturyzacja.html
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia os&oac [...]

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
Pomoc na realizację operacji obejmuje:
1.    Budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki.
2.    Zagospodarowanie terenu na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza.
3.    Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia.
4.    Remont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowa nowej jednostki pływającej,
na której ma być prowadzona działalność gospodarcza.
5.    Udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.
6.    Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, które są przeznaczone
do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.
Pomoc jest udzielana wnioskodawcy gdy:
1.    Prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR:

 • w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego

(w myśl powyższych przepisów uprawnionym do rybactwa jest każdy posiadacz lub właściciel gruntów pod wodami: tj. jezior, stawów, jeśli
prowadzi działalność rybacką i jest ona udokumentowana poprzez wydanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii), lub

 •     jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów

o rybołówstwie, lub

 •     w zakresie:
 1. przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
 2. związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

2.    Jest armatorem statku rybackiego:

 • polskiej przynależności
 • na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta
 • którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub

3.    Uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą
w programie i mieszka albo ma siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR.
4.    Będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia
działalności przez podmioty wymienione w pkt. 1.
Kto może ubiegać się o pomoc?
W tym działaniu beneficjentem może być:

 • sektor gospodarczy,
 • sektor społeczny,

Jaka jest forma, wysokość i poziom pomocy?

 • Poziom pomocy finansowej może maksymalnie wynieść 60% kosztów kwalifikowanych operacji,
 • Maksymalna wartość pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi

900 tys. zł,

 • Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450 tys. zł.

Przykłady możliwych do realizacji operacji:

 • w wyniku otrzymanego dofinansowania na remont i adaptację statku, rybacy mogą zmienić jego przeznaczenie – np. oferować turystom rejsy wycieczkowe,
 • tworzenie łowisk wędkarskich, smażalni ryb albo kawiarni,
 • prowadzenie wypożyczalni kajaków, rowerów.

WAŻNE:
Przykłady powyższych operacji otrzymają dofinansowanie pod warunkiem,
że rybak wykaże, że stanowią one zmianę profilu jego dotychczasowej działalności, co przyczyni się do dywersyfikacji jego dochodów, jak również istotne jest, by wnioskodawca rozszerzył źródło swoich
dochodów o dziedziny/kategorie, które nie są bezpośrednio związane z rybactwem.

 

Dokumenty do pobrania:Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 9

Wczoraj 74

W tym tygodniu 144

W tym miesiącu 398

Odwiedzin ogółem 161372

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska