• LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner
  • LGD Dorzecza Zgłowiączki - banner

Wdrażanie LSR 2021-2027

POLECANE

plakat lgd 1 bc963

plakat 2 91337
plakat1

 

 

Działania Lokalnej Grupy Rybackiej
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

 

 

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach PO RYBY

 


Inwestycje zrealizowane
w ramach LEADER

 

 TABLICA
INFORMACYJNA


Film promujący
Stowarzyszenie LGD

 

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2582-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-2.html
W dniu 24 czerwca 2021 roku w Zajeździe Piłsudskiego w Dąbiu Kujawskim odbyło się spotkanie inf [...]

W dniu 24 czerwca 2021 roku w Zajeździe Piłsudskiego w Dąbiu Kujawskim odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2014-2020 – w jakim miejscu jesteśmy? ” Zaprezentowana została perspektywa finansowa 2014-2020 – założenia lokalnej strategii rozwoju. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • Konkursy PROW 2014-2020
  • Konkursy Rewitalizacja RPO WK-P 2014-2020
  • Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020
  • Konkursy grantowe oś 7 RPO WK-P 2014-2020
  • Konkursy w 2021 r. (PROW, RPO WK-P)
  • Stan wdrażania LSR.

Czytaj więcej...

Walne zebranie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2581-walne-zebranie-2.html
W dniu 24 czerwca 2021 roku w Zajeździe Piłsudskiego w Dąbiu Kujawskim odbyło się Walne Zebrani [...]

W dniu 24 czerwca 2021 roku w Zajeździe Piłsudskiego w Dąbiu Kujawskim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. W ramach zebrania przedstawiono i przyjęto uchwały dotyczące sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2020. Ostatnim punktem obrad było przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2021.

Czytaj więcej...

Szkolenie/spotkanie informacyjne 2/2021/EFS/PG


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2579-szkolenie-spotkanie-informacyjne-2-2021-efs-pg.html
W dniu 06 lipca 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuje [...]

W dniu 06 lipca 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuje spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru 2/2021/EFS/PG z zakresu usług wzajemnościowych, samopomocowych;  lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020


Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy   przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza  rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem   uczestnika projektu, pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub osobiście do 29.06.2021r. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

 

Załączniki:

Doradztwo do konkursu 2/2021/EFS/PG


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2578-doradztwo-do-konkursu-2-2021-efs-pg.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w ramach [...]

bez tytulu 28a67Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego konkursu 2/2021/EFS/PG - Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura. Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają osoby/podmioty, które zapisały się na doradztwo świadczone w biurze LGD. Zapisy na doradztwo przyjmowane są drogą telefoniczną, emaliową bądź też osobiście. Dodatkowo doradca po wykonanej usłudze doradczej, w przypadku spotkania bezpośredniego przekazuje osobie korzystającej z doradztwa do wypełnienia ankietę.  Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuje osobę /podmiot, któremu udzielił doradztwa na listę doradztwa prowadzoną przez pracownika. Doradztwo punktowane w ramach danego konkursu jest udzielane od dnia ogłoszenia danego konkursu do przedostatniego dnia naboru.  Osoba/ podmiot po udzielonym doradztwie wypełnia obowiązkowo ankietę i kartę doradztwa. Pracownicy  biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki nie ponoszą  odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie dotacji uczestnikowi doradztwa.

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021/EFS/PG


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2577-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2021-efs-pg.html
Numer naboru LGD: 2/2021/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organ [...]

bez tytulu dd2a2Numer naboru LGD: 2/2021/EFS/PG

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności

  lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw

         społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na     

  obszarze LGD

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Czytaj więcej

Wręczenie nagród za konkurs fotograficzny „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2575-wreczenie-nagrod-za-konkurs-fotograficzny-w-obiektywie-mlodego-kujawiaka.html
We wtorek 15 czerwca 2021 roku o godzinie 16.00 w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu fotogr [...]

We wtorek 15 czerwca 2021 roku o godzinie 16.00 w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”. Złożone fotografie były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-12 lat, 13-18 lat. Nagrodzonych zostało 12 uczestników. Wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy, nagrody: komplet walizek. Dodatkowo Komisja wyróżniła 2 osoby, którym wręczone zostały dyplomy i upominki. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Wyniki Konkursu fotograficznego „ W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2574-wyniki-konkursu-fotograficznego-w-obiektywie-mlodego-kujawiaka.html
Dnia 10 czerwca 2021 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Ko [...]

Dnia 10 czerwca 2021 roku w biurze Stowarzyszenia odbyła się komisyjna ocena prac złożonych w Konkursie fotograficznym „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 122 fotografie od 43 uczestników. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-12 lat, 13-18 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze prace (nagrody to sprzęt turystyczny). Dodatkowo komisja wyróżniła 2 prace. Zapraszamy do obejrzenia galerii najlepszych fotografii poniżej. O odbiorze nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno-promocyjne


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2573-spotkanie-informacyjno-promocyjne-6.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 07 i 08 czerwca 2021 roku zorganizowało spotkani [...]

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w dniach 07 i 08 czerwca 2021 roku zorganizowało spotkania informacyjno – promocyjne dla mieszkańców gminy Brześć Kujawski, które odbyły się w Bibliotece Publicznej. Podczas spotkań zaprezentowane zostały informacje w zakresie działalności LGD, wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w tym m.in. o ogłaszanych konkursach przez LGD, zasadach przyznawania dofinansowań. Po prezentacji każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w działaniach animacyjnych – zajęciach z rękodzieła. Uczestnicy poznali metodę utwardzania tkanin w technice Powertex.

Czytaj więcej...

Szkolenie/spotkanie informacyjne dotyczące naboru 1/2021/EFS/PG


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2571-szkolenie-spotkanie-informacyjne-dotyczace-naboru-1-2021-efs-pg.html
W dniu 08 czerwca 2021 roku w biurze LGD w Choceniu odbyło się spotkanie/szkolenie informacyjne do [...]

W dniu 08 czerwca 2021 roku w biurze LGD w Choceniu odbyło się spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące naboru 1/2021/EFS/PG z zakresu kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.

Na szkoleniu przekazane zostały uczestnikom informacje w następującym zakresie:

- zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem,

- kryteria wyboru grantobiorców,

- informacje dotyczące wypełniana wniosku o powierzenie grantu i załączników.

Nowy regulamin konkursu


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/2566-nowy-regulamin-konkursu.html
KONKURS FOTOGRAFICZNY „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”-zmiana regulaminu   W związku z [...]

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”-zmiana regulaminu

 

W związku z otrzymaniem zbyt małej ilości prac na konkurs fotograficzny pt. „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”, w kategorii wiekowej: 13-15 lat i 16-18 lat, informujemy, iż regulamin konkursu został zmieniony.

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

- 6-9 lat – 4 nagrody,

- 10-12 lat – 4 nagrody,

- 13-18 lat – 4 nagrody,

Do pobrania:

Nowy regulamin konkursu

 

Załączniki:
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 1

Wczoraj 70

W tym tygodniu 271

W tym miesiącu 1855

Odwiedzin ogółem 145097

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska